bg en

Проектът за гражданска наука на БДЗП

Проектът за гражданска наука на БДЗП
В края на септември 2019 стартира проект “Наука на гражданите в полза на местните общности и природата”, изпълняван от БДЗП и финансиран от Фонд Активни граждани в България. Целта на проекта е:
  • Достъп и ползване на изследвания по въпроси, свързани с околната среда и промените в климата;
  • Мониторинг на политики и застъпничество;
  • Установяване или поддържане на партньорства между граждански организации и публични или частни институции и организации;
  • Осъществяване на образователни дейности.
Въпреки ограниченията, причинени от пандемията COVID-19 проектът вече завърши успешно първия цикъл от обучения по екологично законодателство за граждани. Обученията започнаха със срещи на живо в Бургас, Пловдив, София, Варна, но продължиха дистанционно, като срещите бяха излъчвани във ФБ страницата на БДЗП. В обученията на живо се включиха 45 граждани, а излъчванията във ФБ бяха гледани от над 60 човека. Споделените в социалните мрежи видео обучения са достигнали до над 3000 души и са регистрирани над 650 гледания. Всички участници, преминали през обучителния курс, разгледаха подробно теми от сферата на екологичното законодателство, неговото прилагане, допустими пропуски, грешки и най-чести нарушения.
Бяха проведени и интернет обучения в София, Пловдив, Хасково, Бургас и Варна за общо 70 граждани, пожелали да изучават птиците. С много примери, самоподготовка в интернет и споделяне на наученото в специално създадена за целта на обучението фейсбук-група, участниците започнаха да изучават птиците и да бъдат подготвени, когато стартират излетите сред природата.
Повече за проекта: http://bspb.org/bg/grazhdani_za_prirodata.html
Материали от обученията: http://bspb.org/bg/campaign/zakoni.html
Записи от обученията: https://www.youtube.com/channel/UCqdroOqsDx_lA2_Myqi-xrg/videos