bg en

Пукльовците

Пукльовците
Aвторска методика на обучение, разработена с помощта на водещи психолози и педагози в областта. Авторски дигитални и физически образователни игри - ключов фактор за успех в играта е грижата към другите. Приемственост чрез обхващане на всички възрастови групи и Приложима за предучилищна възраст, за класове от 1-ви до 12-ти клас и за възрастни. Екологична тематика - Учи на загриженост към природата и към света като цяло. Съдържание, съобразено с учебната програма на МОН - Учениците затвърждават знанията си по математика, български език и литература и др. учебни предмети. Отворена общност - Други организации могат да се включат със свое образователно съдържание. Образователни турнири, в които Ученици работят заедно и си помагат в решаването на реални обществени проблеми.
През май 2020 заедно с БФБ организираха специална месечна кампания и онлайн турнири, посветени на дивата коза, сабклеклюна Атанас, теснолистния божур и елените в България и привлякоха стотици деца да участват и да печелят средства за опазването на тези видове.

Повече информация: https://thepoppals.com/bg