bg en

Спечелените дела за Пирин на WWF и AПБ

Спечелените дела за Пирин на WWF и AПБ
През 2017-а организациите WWF и АПБ заведоха дело срещу решението на екоминистерството да не се извършва екологична оценка на проекта за нов план за управление на националния парк. На 29 април 2020 г. Върховен административен съд (ВАС) слага край на тригодишната съдебна сага като отхвърля решението на МОСВ, подписано от служебния министър Ирина Костова и защитавано в съда от директора на Националната служба за защита на природата (НСЗП) Мирослав Калугеров. Така планът, който даваше възможност за строителство в 66% и сечи в 48% от парка, няма да влезе в сила. Това е огромна победа за природозащитните организации, тъй като решението на съда и тълкуването на законите в него ще има важно значение както по отношение останалите национални паркове, така и за всички останали защитени територии, защитени зони от мрежата Натура 2000 и планове или програми, попадащи в обхвата на директивата за стратегическа екологична оценка. Решението на съда показа за пореден път, че МОСВ нарушава българските закони и европейските директиви и че в екоминистерството съществува фундаментален проблем с разбирането и прилагането им.

Повече за решението и етапите на съдебната битка тук:
Съдът спря новия план на Пирин, който даваше възможност за строителство в 66% от парка
Проведе се последното заседание на делото за екооценка на новия план на Национален парк “Пирин”
Министърът на околната среда провали заседание по дело за “Пирин”