bg en

Зелена Странджа и тяхната инициатива Тур Странджа

Зелена Странджа и тяхната инициатива Тур Странджа
Сдружение с нестопанска цел „Зелена Странджа“ има за цел подобряване на състоянието на българската природа и заобикалящата ни околна среда, повишаване на екологичната култура и физическата активност. Номинирани са за активната си гражданска позиция за екологичните проблеми в района на Бургас и по-специално Странджа и заради създаването и развитието на Тур Странджа, който „отвори“ планината за самостоятелни посетители без специализиран водач.
"Тур Странджа" е многодневен маршрут през цялата територия на българската част от Странджа планина, предназначен за самостоятелни или групово организирани туристи. Началото му е от кея на река Тунджа в градския парк на град Елхово и завършва на края на Мостика в пристанището на град Ахтопол. „Тур Странджа“ е дълъг 180 км и може да бъде изминат пеша за 9-10 дни или с колело за 3-4 дни.
Трасето следва съществуващи междуселски и горски пътища, като свързва 17 населени места, уникални забележителности и съхранена природа по най-логичния и лесен за преодоляване начин. Туристите сами избират как, кога, за колко време и с кой да преминат „Тур Странджа“ според личното си свободно време, интереси и физически възможности.
Цялата необходима информация за забележителностите, възможните места за настаняване, хранене и туристически атракции по трасето на „Тур Странджа“ и в близост до него, а също и GPS трак, е публикувана и ще се допълва на сайта www.tourstrandja.bg