bg en

Лист по лист

Лист по лист
Кампанията се организира от ОЦОСУР (Обществен център по околна среда и устойчиво развитие) - Варна и съществува вече 20 години с цел да подпомогне рециклирането в България. Кампанията е да спасява дървета от изсичане, като предава за рециклиране използваната хартия от офиси, учебни заведения, учреждения и домове във Варна. “Започнахме с идеята „Един тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета“. И така вече 20 години дърветата в малката варненска гора станаха 16 000.” – коментират организаторите.
Кампанията е номинирана от Карин дом, които през 2018 се включват в нея. Ето част от тяхната мотивация: „Всеки месец събраната от нас хартия бива извозвана от адрес и предавана за рециклиране. В началото на нашето партньорство от ОЦОСУР ни подкрепиха, като предоставиха картонени контейнери за хартия, които разположихме на ключовите места - по един на всеки етаж от основната сграда и един за  външната постройка - Център Ранна интервенция. Те са на видими места, с разпознаваеми за родители и деца табели и символи, за да могат да се ползват удобно от всички. Благодарни сме, понеже това е важна за нас кауза, а нямаме възможност сами да се справим с цялостния процес - колега и транспорт, които да ангажираме с извозването на отпадъчната хартия. Заедно с това, предаваме и чиста пластмаса (предимно празни бутилки от вода, които са отпадък от ежедневната ни работа с малките ползватели на нашите услуги). Вярваме, че по този начин даваме пример и на други организации, на родителите, с които работим и на нашите собствени деца. Надяваме се, че партньорството между Карин дом и ОЦОСУР ще продължи и занапред, а резултатите ще се множат! Така се стремим да възпитаме отговорни млади хора и да оставим в наследство чиста природа!”