bg en

Климатека

Климатека
Климатека е отворена платформа за знание, която има за цел да направи науката за климата достъпна за всички. “Осъзнаваме, че живеем във време, в което темата за климата става все по-актуална, затова създадохме и Климатека. Искаме да предоставим факти и анализи за климата, климатичните промени и последствията от тях. Така повече хора ще могат да бъдат аргументирана страна в разговора за климата. Ние вярваме, че първата стъпка към отговорно поведение към света, е разбирането на процесите в него, затова искаме да направим знанието достъпно за всички.” - казват организаторите й. 
Авторите в Климатека са учени, специалисти в областта на климата, а основната цел на създателите на платформата са чрез техните знания и аналитични умения да бъдат обяснени климатичните промени по лесен и разбираем начин.
Мисия на Климатека: Да подобрим информационната среда в България като се превърнем в достоверен източник на информация за климатичните промени.
Да сме мястото, на което хората идват, за да си отговорят на въпросите, свързани с климатичните промени и последствията от тях. Да обясним защо въпросите за климатичните промени ни засягат пряко и нашето критично мислене към тях е важно.
Визия: Да спомогнем висококачественото съдържание по въпросите за климатичните промени да достигне до максимален брой хора и да ги ангажира.
Публикували са 47 статии за климатичните промени в различните сфери на живота на разбираем език за всеки човек. За повече информация: https://www.climateka.bg/