bg en

Дари гора за орела!

Дари гора за орела!
Кампанията е организирана от Българско дружество за защита на птиците. Дружеството полага неимоверни усилия за съхранението на пернатото царство и измисля различни и адаптивни към трудните условия подходи. Кампанията им за грижа за дърветата, които да бъдат сигурен дом за малкия креслив орел показва, че грижата за природата винаги е за всички нейни представители – дървета и животни.
Повече информация за кампания им тук: https://platformata.bg/bg/kauzi/814:orel-bdzp/details/campaign.html