bg en

Най-успешна кампания (акция, дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Кампания за спасяване на Яйлата
Кампания за спасяване на Яйлата - Награда на публиката и журито