bg en

Условия за участие, критерии

номинирани

Категории и критерии

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО) и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието
 
Номинирайте кампанията (акция/дейност), която ви е впечатлила и вдъхновила. Защото е била първа по рода си, защото е креативна и/или добре подготвена, защото е улучила точно в десятката, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат. Кампанията (акцията/дейността) може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии/зони, а може да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. Това може да е кампания (акция/дейност) на неправителствена организация, на местна инициативна или гражданска група, на държавна институция или местна власт.
 
2. Най-добър журналистически материал, свързан със опазване на българската дива природа
 
Търси се най-значимата, обективна, дръзка публикация/предаване/разследване на журналист или издание, която е провокирала отзвук в обществото и институциите, предоставила е нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем, намерила е отговори на значими за обществото въпроси. Могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серия от материали на електронни, печатни медии, телевизионни, радио, регионални и национални медии.
 
3. Активист за природата
 
Той/ тя е млад природозащитник или не толкова млад, но запален защитник на природата. Той/тя е доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието или работи в институция / организация за защита на природата. Възможно е да се номинира публична личност, застъпник на някоя кауза. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в парламента, в интернет, в университет, институция и организация.
 
4. Политик с най-голямо внимание към българската природа
 
Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук, за да стават все повече.
 
5. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси
 
В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природната среда, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове или местообитания и/или имат специални програми или даряват за природозащитни дейности и граждански инициативи. Това могат да са както големи корпорации и малки фирми, така и земеделски производители и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии).
 
След като изпратите номинации в отделните категории, екип на БФБ ще ги обработи и публикува за публично гласуване, след което победителите ще бъдат обявени на официална церемония.
 
Очакваме вашето активно участие в номинациите и церемонията по награждаването, за да превърнем събитието в истински празник за тези, които имат заслуга за опазването и популяризирането на природата на България или са спомогнали за промяна на законодателството. За да продължаваме да бъдем една от водещите европейски държави по отношение богатство на запазени видове и местообитания. 
 
Присъждането на Годишните награди се организира в рамките на проект „За Балкана и хората”, който се изпълнява в партньорство от 6 български и 4 швейцарски организации в Западна и Централна Стара планина. Проектът има за цел да покаже как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. Финансиран е от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.
Номинации

Кампания за номинации

Както всяка година на 22 май започва кампанията за набиране на номинации за традиционните Годишни награди за биоразнообразие!

Изпращайте номинациите до 18 септември на: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1233, ул. Веслец 39-41, ет.4, ап.11 «За Годишните награди»

По традиция Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) присъжда Годишни награди за биоразнообразието с идеята да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. Няма „отрицателни”, а само „положителни” награди, за да може българското общество да научи за успехите и усилията на тези, които се опитват да запазят природата – граждани, неправителствени организации, бизнеси, медии, политици и институции.

Номинирането е публично. Предложения в една или повече категории могат да изпращат граждани, неправителствени организации и институции.

Категориите са 5 (описани подробно по-долу), а жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на наградите. Освен награда на журито във всяка една категория отново ще присъдим и награда на публиката, определена с вашите гласове!
 
Номинациите трябва да се отнасят за периода 22 май 2015 – 22 май 2016, периодът на една Година на биологичното разнообразие. Важно е предложенията да са придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки. 

...............................................................................................................................................................................................
P.I.F.

Преди церемонията по награждаването за 2016

Остават броени дни до празничната церемония по връчването на Годишните награди за опазване на биоразнообразието за 2016 г.

В момента журито в състав: д-р Боян Петров – патрон на наградите, Ива Дойчинова - журналист, Валери Йорданов - актьор, Радослав Парушев - писател и Красимира Величкова - Български дарителски форум, разглежда постъпилите 73 номинации в 5-те категории, а във фейсбук тече отворено гласуване за фаворитите на публиката.

Подкрепете вашите любимци първо онлайн, а после и на живо в София на 23 ноември от 18.00 часа в клуб Терминал 1 (ул. Ангел Кънчев 1). След награждаването ще продължим с музиката на P.I.F. и с много настроение.

В тези дни, в които причините за празник са все по-малко, нека сами си създадем повода и да уважим и подкрепим всички тези, които през тази година (и не само) неотменно отстояват своята кауза - природата на България и работят с всички сили за опазването й.

..........................................................................................................................................................................................