bg en

Wolfgang Fremuth

Награда на журито
Wolfgang Fremuth e международен експерт в сферата на биоразнообразието, работил в Frankfurt Zoological Society, ЕURONATUR и други организации. През годините има изключителен принос за опазване на биоразнообразието на страната ни, като е допринесъл за привличане на средства и партньорства за международната инициатива “Зелен Пояс” и редица други консервационни проекти. Един от основните инициатори и двигателна сила за "Балканския план за възстановяване на едрите видове лешояди", не само в разписването на този стратегически документ, но и в реализирането на всяка една от стъпките му. С пряк принос за възстановяване на белоглавите лешояди в Кресна и Стара Планина, благодарение на осигурено с негово съдействие съфинансиране на програмата от западни партньори. Човек с принос за опазване на биоразнообразието и в други страни от Балканския полуостров - като Северна Македония, Албания и др.

За повече информация:
https://www.researchgate.net/profile/Wolfgang-Fremuth