bg en

Jovan Andevski

Награда на журито
Йован Андевски e експерт от Северна Македония, който дълги години работи по програмата за възстановяване на едрите видове лешояди, като част от екипа на различни организации, като Vulture Conservation Foundation. Той има личен принос за осигуряване на даренията от правителствата на Екстрамадура и от Испания като цяло - на черни лешояди към България. Без неговия ентусиазъм и лична ангажираност, както и оперативната му работа по цялата координация и комуникация, нямаше да могат да се осъществят доставките на черни и белоглави лешояди от Испания, което на практика допринесе за постигане на два огромни резултата за България. А  именно загнездването на белоглавите лешояди в Кресна, Враца, Сливен-Котел и загнездването на черния лешояд в България. 
Той има също така съществен принос за международната "антидот програма", насочена срещу използването на отрови, както и редица научни публикации, свързани с опазване и възстановяване на лешоядите. Истински млад активист - експерт, с реален и осезаем принос за опазване на природа.

За повече информация
https://balkandetoxlife.eu/project/about-us/team/ 
“Vulture Conservation in Europe"
https://www.researchgate.net/profile/Jovan-Andevski