bg en

Иван Велов - награда на журито

Награда на журито
Иван Велов е един от зелените депутати, които бяха избрани в 45-то Народно събрание. Той печели избирателите си с идеите си и със своята неуморна дългогодишна борба в полза на хората и природата като процесуален представител по ключови екологични дела. Като депутат той продължава политиката си за опазване на околната среда като е сред вносителите на законопроекти за: Закона за горите, Закона за опазване на околната среда, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за ветеринарномедицинската дейност, който целят въвеждането на забрана за отглеждане на животни само заради кожите им. Една от последните големи победи на Иван Велов, доказваща професионализма му е спечелването на емблематичното дело срещу Решението по ОВОС на "Асарел Медет" АД. Една 9 годишна битка, доведена до успешен край, която доказва, че на практика Асарел Медет АД е извършвал дейност на основата на ОВОС който е незаконосъобразен. Иван Велов и всички ние очакваме МОСВ и конкретни лица в министерството, които са подпомогнали това да се случи да понесат своята отговорност.

За повече информация:
Проект за промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Една спечелена кауза в полза на хората и природата!