bg en

Ръководство за влажните зони

guide
28.03.2024
Нуждата от специализирана и събрана на едно място научна информация за менажирането на влажните зони в България, накара екип на Българска фондация Биоразнообразие да разработи специално ръководството, което разглежда управлението на влажните зони като инструмент за тяхното опазване, изискванията на нормативната уредба и прилагането на консервационни практики. 

Документът е предназначен за студенти по „Екология и опазване на околната среда“ и други природонаучни специалности, изучаващи различни аспекти на природните ресурси, защитените територии и консервационната екология. Подходящ е при подготовка на проекти за консервационни дейности във влажни зони. Може да бъде използван от компетентни органи при опазването на влажните зони и като работещ инструмент за прилагане изискванията на европейското законодателство.

„Това ръководство променя правилата на играта за всеки, който се интересува от опазването на влажните зони. То е добре подготвено теоретично, практично е и дава възможност на хората и общностите да предприемат конкретни действия. В него сме събрали много знания, изследвания и практически опит, за да представим приложими стъпки за опазване и възстановяване на влажните зони.“ – споделя авторът Спас Узунов от БФБ.

От разбирането на екосистемите на влажните зони до прилагането на практики за устойчиво управление, това ръководство предоставя необходимите знания и инструменти, за да може да се познават, опазват и управляват тези жизненоважни, но и доста уязвими местообитания.

Ръководството е разработено в рамките на LIFE проект „Лагуната на живота“, който е съфинансиран от Програма LIFE на ЕК. Дизайнът е подготвен по случай Световния ден на влажните зони 2024 и е финансиран от MedWet и OFB.

Ръководството може да изтеглите в https://lagoon.biodiversity.bg/ Раздел Материали (а ако ви е нужен по-голям размер за печат, може да се свържете с екипа на „Лагуната на живота“).
Тук може да видите и разпространите краткото видео за ръководството https://youtu.be/CZV_I-TfMe8
ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ 5.94 MB (pdf) Свали