bg en

КАК ДА РАЗВИВАМЕ BIRDWATCHING ТУРИЗЪМ?

орнитологичен туризъм
25.04.2022
„Бърдуочинг“ е „наблюдаване с цел наслада на диви птици в естествената им среда“. Понятието произлиза от английските думи „bird“ (птица) и „watching“ (гледам). Всеки начинаещ преводач ще го определи като „птицегледане“, но за добро или лошо, такава дума в българския език няма.

За бърдуочинг туризъм приемаме развлекателна дейност, свързана с пътуване за наблюдаване на птици в тяхната естествена среда с цел получаване на наслаждение от намиране и определяне на възможно най-много и най-интересни видове. През последните години туризмът, свързан с наблюдението на птици, преживява безпрецедентен бум и се превръща в източник на заетост и поминък в различни европейски страни.

Тази тенденция трябва да бъде използвана и в държави с голям потенциал като България, затова Българска фондация Биоразнообразие се включи в проект Евробърд по програма Erasmus+ и заедно с партньори от Испания, Чехия и Португалия разработва нови методи на обучение, които да позволяват на заинтересуваните да получат знания как да създадат атрактивни преживявания в бърдуочинг туризма.

В тази връзка на 26 април в 17.30 часа БФБ организира онлайн събитие „Как да развиваме birdwatching туризъм?“. Поканени са изключително интересни лектори:
  • Д-р Петър Янков от Природозащитен център „Пода“ на Българско дружество за защита на птиците ще разкаже как да развием бърдуочинг туризъм и ще ни запознае с основните принципи и насоки в тази дейност.
  • Светослав Велков – управител на фирма Травентурия ще представи ролята на интерпретацията в бърдуочинг туризма. Добрият интерпретатор пресъздава удовлетворяващо и запомнящо се преживяване на туриста.

Всеки, който има интерес по темата може да се включи директно в zoom (meeting ID: 885 0497 3652, passcode: 787329) или през фейсбук страницата на БФБ

Вижте сайта на проекта, който има и българска версия 

 
Орнитологичен туризъм в Натура 2000 9.28 MB (pdf) Свали
Презентация за проекта 3.75 MB (pdf) Свали
Ръководство за орнитологичен туризъм 8.77 MB (pdf) Свали