bg en

Балкански път - две стъпки към другите

EGB
05.01.2024
Един основен проблем на Балканите е, че хората са по-склонни да признаят Желязната завеса, отколкото Европейския зелен пояс (EGB). Дори човек да реши да започне да изследва региона, информацията е оскъдна, недостъпна онлайн, ненадеждна и актуална. Съществуващите туристически продукти не използват потенциала на природното и културно наследство, нито има достатъчно инвестиции в нова туристическа инфраструктура.

Затова с нашия проект ще укрепим, подкрепим и свържем съществуващата зелена инфраструктура по Балканския Зелен пояс, като създадем концепция за пешеходен туризъм на дълги разстояния от 3500 км. Развитието на идеята ще постави стабилна основа за бъдещ водещ проект за цялата дължина на пешеходния маршрут на дълги разстояния по Европейския зелен пояс. Това ще допринесе за подхранване на местния капацитет и обучение на млади хора в тази много динамична социално-икономическа ситуация.

Ще имаме 3500 км пътуване през 9 балкански държави (Сърбия, Румъния, България, Северна Македония, Косово, Черна гора, Албания, Гърция и Турция), проверени и свързани в концепция за пешеходен път на дълги разстояния с подробни GPS данни и логистична информация. Докато обикаляме дължината на балканския маршрут, ние ще достигнем до 10 000 млади хора от балканските страни и ще разширим знанията им за Европейския зелен пояс и проекта.

Всяко приключение започва с първата стъпка; сега ще знаем накъде води следващата.

С финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез проекта "BESTbelt”
Продължителност на проекта 01/11/2023 – 31/10/2024
Водеща организация - Българска фондация Биоразнообразие
Партньори - Екип Сърбия, Асоциация Амброзия (Република Северна Македония), Back to Nature (Турция), PPNEA (Албания)
Лице за контакт по проекта - Петър Ванев - petar.vanev@biodiversity.bg