bg en

БФБ се включва в SAP Social Sabbatical

екипа
17.10.2023
Програмата SAP Social Sabbatical за местна ангажираност е уникалнаа краткосрочна програма за служителите на SAP за про боно подкрепа на избрани каузи на неправителствени организации и социални предприятия. За период от две седмици се формират  мултидисциплинарни екипи, които работят върху конкретна нужда или възможност, посочена от избраните организации. Така техния капацитет да разрешат конкретен казус се увеличава с експертизата, която SAP специалистите внасят с личните си умения в широк спектър: от операции до логистика, управление на веригата за доставки, маркетинг и брандиране, за финансиране и човешки ресурси. Важно е да се отбележи, че за целия период на подкрепа служителите на SAP са освободени от обичайните си служебни задължения и работят само за приемащите организации.

Тази година имаме щастието БФБ да бъде една от четирите избрани организации, като темата, по която работим, цели проучване на ESG рамката (регламент за устойчиво управление на компаниите по отношение на три компонента: Еnvironment, Social, Governance) в частта й за околна среда и идентифициране на ключови дейности, които БФБ може да изпълнява в партньорство с компании във връзка с новите регламенти за ангажимент към опазване на биоразнообразието и дивата природа.

Другите три организации, които са подкрепени са Impact Drive Foundation и Resonator с тяхната идея за включване на критично мислене и решаване на проблеми в Компютърното обучение за държавни училища, както и бизнес планиране за Направено с любов 21.
На 14 октомври в SAP Center Sofia се проведе специална работилница с участието на всички избрани НПО и менторите, на която бяха обсъдени и планирани предстоящите стъпки в съвместния работен процес, с цел да се намери ясен фокус за всяка организация и да се подготви детайлен работен план.