bg en

В 6 и пет на Бургаската дюна!

дюна
03.07.2024
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) обяви 2024 г. за година на живите пясъци по Черноморското ни крайбрежие и в тази връзка предвижда редица акции и събития, които да намалят заплахите към тях, да подобрят условията в дюнните местообитания и да повишат обществената осведоменост и ангажираност за тяхното опазване.

Благодарение на подкрепата на стотици граждани чрез дарения, закупуване на календара, посветен на дюните и др., във Фонд Биоразнообразие на БФБ са събрани 7565 лв., с които стартира кампанията за опазване на дюните. Фонд Биоразнообразие има за цел да събира и осигурява средства за решаването на горещи и важни природозащитни проблеми в цялата страна – опазване на видове и местообитания, юридическа помощ и др.

Първата акция ще бъде на Бургаската дюна на южния плаж, намираща се зад хотел „Приморец“ и встрани от Морска гара. Тя е позната, достъпна, с ценно биоразнообразие, сравнително запазена, но и с ясни проблеми, които могат да бъдат решени с конкретни дейности, ефектът от които ще бъде видим в кратки срокове.

Затова от БФБ канят граждани и доброволци на 4 юли (четвъртък) в 18 часа на паркинга зад хотел „Приморец“, за да проведат заедно първата природозащитна акция и да запознаят участниците с особеностите и проблемите на пясъчните дюни.

Ще отстраняваме инвазивни видове по дюните, ще събираме отпадъци и ще монтираме табели за важността им и какво всеки от нас може да направи, за да осигури съществуването им. Ще имаме възможност да се запознаем с различните видове дюни - зараждащи се, сиви и бели, с характерните растителни видове, които живеят на нашата дюна и със заплахите, които ги дебнат. Имаме нужда от вашата помощ, затова не се колебайте - отделете час от вашето време и се включете в акцията!“ – призовава Спас Узунов, консервационен експерт от БФБ.

Една от важните задачи на акцията е да се отстранят инвазивните видове по дюната. Това са видове, които са внесени отвън, а не са естествено разпространени у нас. Появата им е резултат от човешките дейности – транспорт, туризъм, търговия, земеделие, градинарство, залесяване.
Повечето инвазивни чужди видове растения имат мощни механизми за размножаване и оцеляване, не са претенциозни и нямат естествени вредители.
След извънредна проверка с РИОСВ Бургас бяха установени редица неместни, чужди инвазивни видове, които бяха определени за премахване – айлант, гледичия, злолетица, лобода, хлебно дърво, миризлива върба.

От БФБ са убедени, че дейностите ще допринесат за подобряване на състоянието на Бургаската дюна, нейното познаване и въвличане на широк кръг от обществеността в нейното опазване като едно от любимите места за бургазлии.

Подробности за акцията търсете в https://www.facebook.com/events/7465242043601326