bg en

Създадохме първата образователна ескейп стая в България - bioXcape

bioXcape
27.12.2023
Приоритет в работата на Българска фондация Биоразнообразие е повишаването на познанията на младите хора по теми свързани с екологията и климата. Така, обучавайки бъдещите природозащитници, вярваме, че можем да предизвикаме промяна и в политиката по опазването на околната среда у нас.

През годините, БФБ сме организирали различни лагери, викторини, лекции, срещи, финансирали сме дипломни работи на млади специалисти в областта и др. 
През 2020-та година започнахме работа по проект Game On по програма  DEAR (Development Education Awareness Raising), чрез който фокусирахме още повече усилията си в посока на образователните кампании. 
В търсене на иновативен, забавен и интересен начин, по който да поднесем сложната информация за климатичните промени и ефектите им върху света, който познаваме, стигнахме до идеята за създаване на ескейп стая, посветена на проблема. 
Бързо открихме и подходящия партньор, с които да превърнем идеята в реалност - Националния Природонаучен музей при БАН
Това постави началото на двегодишен процес, при който заедно с Мист Инженеринг – фирма, специализирана в изграждането на ескейп стаи, работихме, за да преведем фактите за климатичните промени на достъпен език и да ги трансформираме в увлекателни игри.

Така, през есента на 2023 г. се роди първата образователна ескейп стая, базирана на факти у нас - bioXcape. 

BioXcape е социално отговорна бизнес инициатива и с всяка резервация участниците подпомагат от една страна опазването и възстановяването на важни природни територии, местообитания и видове в България, а от друга – развитието на музеите в страната. 

Повече за стаята може да научите на нейния сайт.
А ето и някои от материалите, публикувани от различни медии за нас.