bg en

Планиране на информационни кампании с ученици от Червен бряг

учениците
19.12.2023
На 15.12.2023 г. се проведе втора среща на учениците от ОУ ”Христо Смирненски” - Червен бряг, които взеха участие в работилница по проект “Back to school - кауза природозащита", провеждан от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ). 

Втората среща целеше учениците да планират информационна кампания, за да запознаят съучениците си или жителите на града с екологични проблеми от района на Червен бряг. Учениците работиха заедно с експерти от БФБ и бъдещите професионалисти в сферата от студентски клуб „Голямата картина" към Биологически факултет на СУ "Св.Климент Охридски".

Ключовата роля на гостуващите в едно училище е възможността учениците да се срещнат с хора, които се развиват професионално в дадена сфера и могат да им представят както реални казуси, така и инициативи, реализирани в България от различни групи хора. Голяма част от темите за опазване на околната среда са застъпени в учебния материал, но това, което забелязахме, е че е трудно да се обвържат с ежедневието, природните дадености на региона и с цялостното управление на ресурсите и отпадъците.

В работилницата за изготвяне на кампании за локални инициативи децата ясно показаха, че забелязват проблемите около тях. Темите, по които пожелаха да работят, най-често включваха управление на отпадъците и опазване на горите. Предизвикателството беше да формулират реални кампании, които са по силите им и могат да се реализират локално. С помощта на менторите се проследи замърсяването на водата до Световния океан, дискутира се пътя на отпадъците и дали е достатъчно да се изхвърлят на обозначените места. Говори се за намаляването-преизползването-рециклирането (Reduce-Reuse-Recycle) и започна подготовката на табелки, които да бъдат поставени в двора и близката до училището гора.

Срещите в три училища в страната се реализират с подкрепата на Виваком Регионален грант по проект “Back to school - кауза природозащита", изпълняван от Българска фондация биоразнообразие.