bg en

Обменна програма за социално предприемачество

meeting in Sofia
21.02.2023
БФБ беше домакин по обменна програма за социално предприемачество SE HUBS и екипът ни посрещна Давиде Палмиери от https://www.seminiamobellezza.it/ - Палермо, Италия. Първия ден гостът ни прекара в компанията на Петър Ванев – координатор стопанска дейност – и нашият директор Румяна Иванова, които му представиха работата ни с малките фермери и производители, създаването на нашия продукт Природа в кутия, настолната игра Terra Futura и текущите социално предприемачески проекти, по които работим. Заведохме Давиде на Фермерския пазар до Министерство на земеделието, за да се срещне с някои от фермерите наживо. 

През следващия ден срещнахме Давиде с представители на Български център за нестопанско право, които именно ни предоставиха възможността наш експерт да гостува в Сицилия преди няколко месеца, а този път ние да бъдем домакини по обменната програма SE HUBS. Не пропуснахме да го срещнем с нашите приятели от платформата за социално предприемачество DarPazar, за да обсъдим как продуктите от различните социални предприятия достигат до пазара.

На третия ден след вълнуващо пътуване с нощния влак Давиде посети Бургас и регионалният ни офис там. Срещнахме го с Радослав Молдовански от Природозащитен център „Пода“ и разговаряхме за начините по които БДЗП управляват Центъра и защитената местност. Въпреки студеното време през цялата седмица, в деня посветен на езерата се радвахме на слънчево време и чудесна компания. След Пода посетихме Атанасовско езеро, Укритието за наблюдение на птици, симБиотично и Точката и разговаряхме за продуктите с кауза, които БФБ разработва в рамките на проект „Лагуната на живота“, предизвикателствата, с които се сблъскваме при произвеждането на зелената сол, но и възможностите, които ни дават новите продукти с добавена стойност, свързани с ресурсите на езерото.

Надяваме се партньорството ни да продължи и занапред, защото и за нас и за сицилианските ни приятели е важно „да сеем красота“.

Програмата е изпълнена с подкрепата на „The shadowing program is part of the SEHUBS Co-creating Hubs for Social Enterprises project 621421-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. This project has been funded with support from the European Commission. This program reflects the views only of the participants, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information presented therein.“

лога