bg en

Зелени работни места за Европейския Зелен пояс - проучване на случая България

среща
11.01.2024
Заглавие на проекта: Насърчаване на регионалната заетост и популяризиране на зелените работни места за Европейския Зелен пояс - проучване на случая България

Проектът започва с проучване на ситуацията и събиране на информация за работещи добри примери за зелени работни места, предизвикателства и възможности за развитие на зелени работни места в районите: Странджа, Беласица, Западна Стара планина.
След провеждане на интервюта и проучвателни пътувания в трите региона събраната информация се представя на местни събития, на които с подкрепата на експерти се провежда дискусия за зелените работни места и предизвикателствата пред местния бизнес, земеделските производители и други предприемачи.

Цели на местните събития в Странджа, Беласица и Западна Стара планина
    - да се проучат възможностите за зелени работни места на място
    - да се свържат местните администрации, предприятия и други заинтересовани страни
    - да се установят конкретни идеи/действия на местно ниво
    - да се оценят факторите за успех и предизвикателствата
    - разработване на конкретни препоръки и заключения за национален семинар (съответните министерства и агенции по заетостта)

След провеждане на трите местни събития се подготвя национално събитие в София.
 Цел на националното събитие:
    - обобщаване на резултатите от трите форума
    - представяне на кратка информация за политиката и конкретни действия на министерствата и агенциите за заетост
    - да стимулира процеса на мислене на национално равнище
    - да се обърне внимание и да се лобира за нови възможности за зелени работни места по протежение на ЕГБ
    - извличане на идеи/препоръки за мултиплициране и разширяване на обхвата

Финансиране: EuroNatur 33 249,11 BGN    (17 000 EUR)

Продължителност: 7 месеца (12.2023-06.2024)

Проектен екип на БФБ: Петко Цветков, Елеонора Йосифова