bg en

Втори семинар за устойчиво бъдеще на Бургас в рамките на EmpowerUs

WS1
07.11.2023
Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) и Мюнхенския университет „Лудвиг Максимилиан“ организират втория уъркшоп за устойчивото бъдеще на Бургас в рамките на научния проект EmpowerUs, финансиран по Хоризонт Европа. Събитието ще се състои в Регионална библиотека "Пейо Яворов", гр. Бургас на 30-ти ноември от 10:00 до 15:00 ч. 

По време на срещата ще се представят и оценят три ключови предложения, възникнали на база на дискусиите от нашия първи уъркшоп през юни 2023 г., когато 30 представители на местната общност - институции, научни институти и НПО сектора, разделени в 4 фокус групи, дискутираха основните предизвикателства пред крайбрежната територия (политическа нестабилност; липса на водеща роля на науката при съставянето на политики за околната среда, замърсяване на водите и сушата; климатични промени и адаптация; въздействия и натиск върху околната среда и др.)

По време на втория уъркшоп ще преминем на следващия етап и ще изберем пилотен проект за Атанасовското езеро, насочен към устойчивото развитие на района на Бургас.  

Отново очакваме наши европейски партньори да се включат в срещата, но след края на семинара сме подготвили и една изненада за всички вас - в залата на читалище "Просвета 1927" децата от ОУ "Христо Ботев" в кв. Долно Езерово ще представят пиесата "Да опазим Бургаските езера", написана от доброволеца Александър Маринов - Санчо и с декори и костюми, предоставени от БФБ.  

От документа по-долу може да изтеглите подробната програма и пилотните идеи за Бургас. 
пилотни идеи за Бургас 494.67 KB (pdf) Свали