bg en
лого
16.11.2022
EmpowerUs е европейски научен консорциум съставен от 16 партньора в 9 страни с цел да проучи какви управленчески, социални и природни механизми могат да подкрепят крайбрежните общности в Европа в справянето с техните най-належащи предизвикателства. Консорциумът е финансиран от Европейския съюз по програма „Хоризонт Европа“ за период от три години (2022-2025). В контекста на българското Черноморие проучването се ръководи съвместно от Мюнхенския университет „Лудвиг Максимилиан“ (Ludwig-Maximilians-Universität München) и екипа на Българска фондация Биоразнообразие в Бургас.  

Цел на консорциума е да вникне в конкретните промени и предизвикателства, пред които са изправени шест крайбрежни общности в Европа, включително районът на Бургас и по-конкретно Атанасовското езеро. На базата на проучването консорциумът ще развитие експериментални пилотни проекти за всяка крайбрежна общност. 

Проектът ще се изпълни в мрежа от шест пилотни обекта, разположени в България (област Бургас), Кипър (източен регион Лимасол), Финландия (Оландски острови), Ирландия (западно крайбрежие), Норвегия (север) и Испания (северозападно Средиземноморие). Инструментите от програмите за овластяване ще бъдат споделяни безплатно на дигитална платформа, така че всички крайбрежни общности в Европа и извън нея да могат да адаптират и прилагат научените уроци в собствените си сайтове.

EmpowerUs се ръководи от Nordland Research Institute (NRI), Норвегия и обединява 16 партньорски организации от България, Кипър, Дания, Финландия, Германия, Ирландия, Испания и Обединеното кралство. Проектът ще създаде европейско лидерство в социално-икономическото овластяване на ползвателите на морето в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие, Зелената сделка на ЕС и Парижкото споразумение.

Финансиране: Европейският съюз чрез програма Хоризонт. 
Бюджет: 120 000 евро
Продължителност: 3 години (2022-2025)