bg en

Да дарим за къдроглавия властелин на езерата

пеликан
06.10.2022
Бургас е много специално място по отношение на биоразнообразието и повишаването на чувствителността на хората по тази тема е от особено значение за гарантиране на неговото опазване. Градът е разположен на Черноморското крайбрежие и на миграционния път на птиците „Виа Понтика“. Той е заобиколен от три езера, различни по своя характер – Атанасовско (хиперсолено), Вая и Мандра (сладководни).

В последните години в града се случиха няколко големи европейски проекта, свързани с биоразнообразието, които обаче дистанцираха местните хора от личното им участие и дарителството за тази важна кауза. Но тъй като подобно финансиране не може да продължи твърде дълго, много е важно да се намерят дарители, които подкрепят каузата и ще помогнат в опазването на уникалното биоразнообразие на Бургас.

Целта на проекта е да се развие специална кампания за дарителство чрез емблематичния за Бургас къдроглав пеликан, за да се привлече вниманието на местните хора, да се ангажират младите хора и да се използват иновативни и креативни инструменти в подкрепа на каузата и да се развият нови ресурси за дарителство в общността. Дългосрочната цел е да се развие специален Фонд за Атанасовско езеро, чрез който да се финансират спешни консервационни дейности за крайбрежната лагуна и нейните обитатели, както и дейности за популяризиране на ползите и възможностите за ползване на разнообразните й ресурси.

Продължителност на проекта: 18 месеца (до февруари 2023)

Финансиране: 19 800 лв.

Подкрепата за Българска фондация Биоразнообразие е осигурена по програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ от Сдружение „Платформа АГОРА” и Фондация „Америка за България”1. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Българска фондация Биоразнообразие и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори.
 
[1] Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.
Фондацията е плод на  успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация:
www.us4bg.org.