bg en

Back to school - кауза природозащита

back to school
06.03.2024
описание и цел на проекта: "Back to school - кауза природозащита” е инициатива, чрез която студенти в сферата на природните науки от Биологически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” се връщат в родните си училища, заедно с експерти от БФБ. Целта е да се провокира интереса на учениците към опазването на околната среда чрез серия от 4 занимания във всяко от избраните училища: ПМГ „Васил Друмев“ във Велико Търново, ОУ „Христо Смирненски“ Червен бряг и 18 СУ „Уилям Гладстон“ в София. Срещите включват лекции, работилници и интерактивни занимания, включително на открито сред природата. Чрез инициативата настоящите и бъдещите професионалисти не само ще информират за актуалните теми в природозащитата като опазване на биоразнообразието, защитени територии, климатични промени, управление на отпадъците, кръгова икономика, но и ще подпомогнат организирането на инициативи на ниво училище или общност, предложени от самите ученици.

В хода на проекта се осигурява възможност студентите от клуб „Голямата картина“ в Биологически факултет на СУ да придобият умения за планиране, разработване, изпълнение и отчитане на проектна инициатива. Срещите в Проекта, подготовката на презентациите и структурата на заниманията се подготвя от студентите, с помощта на менторите от Българска фондация Биоразнообразие. По този начин, освен че се реализират занимания в подкрепа на учебната програма в училище и се осигурява възможност за пряка среща между ученици и практици от сферата на опазване на околната среда, се подпомага изграждането на капацитет на студентите, така че те са по-подготвени да разработват и защитават финансиране на идеите си.

Финансиране: Виваком Регионален Грант
Бюджет на БФБ: 4,760 лева
Продължителност: юни 2023 – юни 2024
Проектен екип на БФБ: Йорданка Славова, Елеонора Йосифова, Спас Узунов