bg en

БФБ участва в новата международна инициатива - Buy Social Europe B2B

 Buy Social Europe B2B
29.05.2024
БФБ участва в новата международна инициатива - Buy Social Europe B2B, която поставя на първо място хората и планетата, при развитието на устойчива икономика. Заедно с 9 други каузи имахме възможност да представим нашите продукти и услуги, в полза на обществото.
Румяна Иванова от БФБ представи нашето социално предприятие @"Природа в кутия", първата образователна ескпейп стая @BioXcape, както и услугите с кауза, които разриваме за бизнеса като зелен доброволчески ден, полеви турове, работилници с кауза за децата на служителите и за самите служители и др.

Местен координатор на инициативата за България е BCause - в помощ на благотворителността, а останалите участници бяха Резиденция Баба, Светът на Мария, Concordia, @ПУЛС, @Empower, @Ела и ти, @Къща за мечти, @Stanimira Chocolate house, @Мама има работа.

Изключително интересни бяха презентациите, решаващи проблеми на местните общности, опазване на природата, бежанци, жени, хора с увеждания, достъп до култура и възрастни хора - пъстрата палитра на работата на гражданския сектор за цялото ни общество, в което бизнеса може да играе роля. Концепцията за social procurement - купуване на стоки и услуги от социални предприятия, които поставят хората и планетата на първо място - се очертава като мощна стратегия за устойчивост. Тя обединява социалната кауза и печалбата в името на по-доброто бъдеще, позволявайки на традиционните предприятия да се снабдяват със стоките и услугите, от които се нуждаят, като същевременно добавят позитивно въздействие, иновации и разнообразие сред своите доставчици.

Това е от ключова важност в нашия бързо променящ се свят, в който все по-ясно усещаме натиска на глобалните социални и климатичните предизвикателства и осъзнаваме необходимостта от по-приобщаваща и устойчива икономика. Нарастващият социален и законодателен натиск принуждава компаниите да интегрират по категоричен начин устойчивостта в своите бизнес стратегии и дейност.