bbf@biodiversity.bg

България ще бъде домакин на летния университет посветен на биосферните паркове през юли

Летен Университет по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“, посветен на Биосферните паркове ще се проведе през юли в един от новите биосферни паркове у нас – „Централен Балкан“. Това е инициатива стартирала преди 4 години и привлича над 30 участници – практици, млади учени, експерти и докторанти от различни краища на Европа, които в рамките на една седмица се запознават с особеностите на биосферния парк, който посещават и излизат с препоръки и предложения свързани с устойчивото развитие на територията.

След успешното българско участие на последните два форума (в Италия и Гърция), ЮНЕСКО отправи покана към България (чрез Българска Фондация Биоразнообразие) да бъде домакин на тазгодишното издание на Летния университет. Летният университет ще се проведе в района на биосферен парк „Централен Балкан“ – в южната и северната страна от 21 до 28 юли. Международният форум ще привлече редица експерти и младежи, работещи по темата за биосферните паркове, както и редица изтъкнати лектори – практици и учени, включително и почетни гости от ЮНЕСКО. Програмата на летния университет ще включва теоретична и практична част, както и работа по групи. Участниците ще посетят различни обекти – примери за устойчив бизнес и устойчиво развитие в района на Биосферния парк (био ферми, еко-хотели, културно-исторически забележителности, еко-пътеки и др.). Летният университет ще бъде разделен на тематични дни, които ще се фокусират върху: Програмата МАБ на ЮНЕСКО и Политики за управление; Устойчиво земеделие, местни продукти и бизнес; Еко-туризъм; Брандинг и Маркетинг на биосферните паркове; Наука и образование и Закриваща част с препоръки към нашия биосферен парк.

Летният университет е отлична възможност да се популяризира района и неговите добри примери и дава възможност на заинтересованите страни да се запознаят с перспективите, които се откриват пред тях, живеейки в биосферен парк по програмата на ЮНЕСКО. Името и марката на биосферните паркове са разпознаваеми и са синоним на запазена природа, богато културно-историческо наследство и устойчиви практики.

bbf@biodiversity.bgБългария ще бъде домакин на летния университет посветен на биосферните паркове през юли
read more

Наши младежи с активно участие във форума „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО в Италия

22089226_10212223156126111_1197580964607781175_n  21768965_10210367942823528_1566739009489409424_o (1)

Петима млади хора от новосъздадените биосферни паркове „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“ представиха България по време на първия Младежки Форум на програмата „Човек и Биосфера“ на ЮНЕСКО. 282 младежи на възраст 18-35 г. от 85 държави и 140 биосферни парка от цял свят, прекараха една незабравима седмица в Делтата на р. По в Италия. След серия от интерактивни работилници, групова работа и множество дискусии, делегатите заедно създадоха своя визия за бъдещето на младите хора в биосферните паркове.

Младите участници преминаха през разнообразна програма, наситена с дебати за проблемите и възможностите за развитие, които програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО предоставя. Младите делегати имаха възможността да се запознаят с природата, културата и историята на Биосферния парк „Делтата на р. По“ чрез организирани екскурзии, включващи наблюдение на птици, разходка с лодка в лагуната, каране на каяци и колела. Не бяха пропуснати и местните кулинарни традиции, представени от студенти в Училището за гастрономия в Адрия.

Направен бе SWOT анализ на Програмата и бяха предложени конкретни решения на описаните проблеми, както и действия, насочени към популяризиране на биосферните паркове и възможностите, които предоставят. Крайният резултат от Младежкия Форум бе Обща Декларация, с която младите хора от биосферните паркове по света изразяват своето мнение и нужди, изискват действие и се ангажират да предприемат конкретни инициативи, свързани с програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО.

Накрая на форума, бяха избрани 10 държави и 10 делегати, които да прочетат Общата Декларация пред всички участници и гости на високо ниво. Сред тези десет делегати, беше и представителката на Биосферен парк „Централен Балкан“ – Галина Михайлова, която гордо прочете пред всичките над 350 души част от декларацията. Повече информация за форума, както и видео от вълнуващата седмица

Участниците във форума ще са посланици и лектори по време на уебинарите, които Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) организира като част от проект “You(thcan DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта”, финансирани от Мтел еко грант – „Природа с бъдеще“.

За повече информация: Катрин Томова, БФБ – 088 3371104 (един от участниците в Младежкия форум)

_2017 MAB Youth Forum – Final Declaration – Draft 22-09-2017

bbf@biodiversity.bgНаши младежи с активно участие във форума „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО в Италия
read more

Младежи от новите биосферни паркове ще участват в Международен Младежки Форум в Италия

Capture

През месец юли, Регионалният офис на ЮНЕСКО във Венеция одобри внесените от България предложения за участие на 6 младежи – представители на новите биосферни паркове, за участие в международния младежки форум на програмата „Човекът и биосферата“ – 2017 MAB Youth Forum

Форумът ще се проведе през септември в Биосферен парк „Делтата на р. По“ в Италия като част от инициативите свързани с Планът за действие от Лима, приет през март 2016г. на 4тия Световен Конгрес за Биосферните паркове. По време на международния форум, над 200 младежи от целия свят ще дискутират бъдещето на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ и ще обменят идеи и опит, свързани с техните биосферни паркове и устойчивото развитие на регионите им.

Участниците от България ще трябва да представят кратки клипчета за биосферните паркове, които представляват и ще вземат участие в тематичните дискусии. Всички клипчета ще бъдат излъчени по време на форума, като по този начин ще бъдат промотирани новоразширените биосферни паркове – „Узунбуджак“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Централен Балкан“.

bbf@biodiversity.bgМладежи от новите биосферни паркове ще участват в Международен Младежки Форум в Италия
read more

“You(th) can DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта”

DSC06723

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) подготвя младежи за посланици на съвременните биосферни  паркове “Узунбуджак” (община Малко Търново), “Червената стена” (община Асеновград), “Централен Балкан” (община Троян), “Сребърна” (община Силистра), като част от проект “You(thcan DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта” финансирани от Мтел еко грант – „Природа с бъдеще“.

През пролетта на 2017 г. ЮНЕСКО одобри кандидатурите на разширените биосферни паркове, които са съобразени със съвременните изисквания на програмата „Човекът и биосферата“ и вече включват териториите на цели общини. Възможностите пред новите биосферни паркове са насочени предимно към устойчиво използване на природните ресурси и популяризиране на районите като предпочитани райони за устойчив туризъм и хармонично съжителство на хора и природа.

Проектът на БФБ цели създаване на знания за българските биосферни паркове, които са част от световната мрежа на ЮНЕСКО. Той ще обхване ученици между 14 и 18 години от населените места в близост до четирите новосъздадени биосферни парка “Сребърна” (Силистра), “Узундуджак” (Малко Търново), “Червената стена” (Асеновград) и “Централен Балкан” (Троян), които ще се включат в дейности, свързани с повишаване на уменията и знанията им и с популяризиране на биосферните паркове в България.

По време на проекта младежите ще бъдат обучени и  насърчавани да се превърнат в посланици на идеята за опазване на биоразнообразието и устойчивото развитие на района. Основната цел  е да се включат ученици в конкретни професионални дейности, а именно създаване на интернет-страници за четирите български Биосферни парка в енциклопедия Уикипедия на български и английски език, организиране на ученически уебинар и подготовка на презентации за новите биосферни паркове.  Активното включване на младежите е ключово за успеха на проекта, затова още през летните месеци екипът на БФБ се среща по места със заинтересовани учители и младежи.

Първата среща беше проведена в новият биосферен парк „Сребърна“ заедно с учители и деца от езиковата гимназия и ОДК Силистра, както и с кмета на общината и експерти от РИОСВ – Русе. През следващите месеци предстои да се проведат срещи и в останалите биосферни паркове “Узунбуджак”, “Червената стена” и “Централен Балкан” и да се ангажират учители и младежи, които да се превърнат в посланници на идеята.

Тази година Мтел еко грант финансира четири екологични проекта като част от програмата за социална отговорност на компанията „Природа с бъдеще“ и се осъществява в партньорство с Фондация BCause. Общата сума, която  програмата отпусна тази година, е близо 25 000 лева, като всеки от проектите получи до 7 хиляди лева за реализирането на своите идеи. Конкурсът се провежда за девета поредна година.

За повече информация: Петко Цветков, БФБ – 0896798905

bbf@biodiversity.bg“You(th) can DO IT! Биосферните паркове през очите на младежта”
read more

ЮНЕСКО одобри четирите разширени биосферни паркове, изпратени от България

 _DSC0741 _DSC1635

На своята 29 – та сесия, провела се в периода 12 – 15 юни 2017г., Междуправителственият координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB – ICC) одобри обявяването на 4-ри български биосферни парка – „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“. 

Включването на 4-те биосферни парка в световната мрежа на ЮНЕСКО е международно признание, че въпросните обекти се управляват по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.

Съветът по Програмата също така взе решение за заличаване на биосферните резервати от „стар“ тип – „Камчия“, „Купена“ и „Дупката“ поради несъгласие от страна на съответните общини на тяхна територия да бъдат обявявани подобни обекти (в съответствие с решение на Националния комитет, взето на заседанието му провело се на 20 септември 2016г.).

Междувременно през месеците април и май 2017г. в МОСВ постъпиха писма от общини, между които Столична община, община Ракитово, община Благоевград, община Белоградчик, община Сандански, с които същите изразяват интерес и намерения за съвместяване на биосферните резервати „Бистришко бранище“, „Мантарица“, „Парангалица“, „Чупрене“ (в землището на Белоградчик), „ Али ботуш“, намиращи се на тяхна територия със съвременните изисквания.

В тази връзка със свое писмо от 15-ти май 2017г. председателят на Националния комитет по Програмата МАB поиска отсрочка от 1 година, в рамките на който период да бъдат разработени номинационни формуляри за съвместяване на горепосочените биосферни паркове със съвременните изисквания на програмата.

Повече информация можете да намерите на официалната страница на ЮНЕСКО: https://en.unesco.org/news/23-new-sites-added-unesco-s-world-network-biosphere-reserves

bbf@biodiversity.bgЮНЕСКО одобри четирите разширени биосферни паркове, изпратени от България
read more

България изпрати четири номинации за съвременни биосферни паркове (резервати) към Секретариата на Програмата Човекът и биосферата (MAB) на ЮНЕСКО

България изпрати четири номинации за съвременни биосферни паркове (резервати) към Секретариата на Програмата Човекът и биосферата (MAB) на ЮНЕСКО.

Районите на резерватите Червената стена, Сребърна, Узунбуджак и Централен Балкан кандидатстват за запазване на международното признание. Това стана възможно благодарение на желанието и активното участие в процеса по изготвяне на номинациите на общините Карлово, Троян, Асеновград, Силистра, Севлиево, Малко Търново, Антон и Павел баня, местни заинтересовани организации и граждани, РИОСВ – Пловдив, РИОСВ – Русе, РИОСВ – Бургас, Дирекция НП Централен Балкан, МОСВ, ИАГ и усърдната работа на екипите на Асоциация на парковете в България и Българска фондация Биоразнообразие. Кандидатстването за съвременни биосферни паркове е първият етап от превръщането на тези райони в устойчиви модели, в които опазването на природата се съчетава с местното социално-икономическо развитие.

България се включва в програмата Човекът и Биосферата (MAB) на ЮНЕСКО през 1977 г. със 17 биосферни резервата. След създаването на Централния Рилски резерват в неговата територия е включен резерват Маричини езера и така резерватите с международно значение остават 16.

През 1995 г. е приета Севилската стратегия за биосферните резервати, която предвижда биосферните резервати да служат като модели за устойчиво развитие. Съгласно съвременните изисквания на Стратегията всеки биосферен резерват се задължава да има три зони – сърцевинна, която е строго охраняема територия; буферна, която обикновено заобикаля централната зона и служи за провеждането на дейности, включващи природозащитно обучение, рекреация, екотуризъм и преходна зона (за развитие), която може да включва различни селскостопански дейности или управление и устойчиво развитие на ресурсите на територията. При липсата на един от трите елемента обектите от световната мрежа на биосферните резервати биват заличавани като неотговарящи на съвременните изисквания за зониране и функции.

Родните резервати до момента имаха определени само сърцевинна и буферна зона. Като основно изискване за запазване на статута всеки български биосферен резерват, включен в Програмата, е наличието на достатъчна по площ преходна зона с населени места в нея.

Ето затова към 30 септември 2016 г. осем общини – Карлово, Троян, Асеновград, Силистра, Севлиево, Малко Търново, Антон и Павел баня в районите на биосферните резервати – Централен Балкан, Узунбуджак, Червената стена и Сребърна определиха зоните си за развитие.

В хода на осъвременяване на биосферните територии с изискванията на Стратегията дирекцията на Национален парк Централен Балкан заедно с общините Карлово, Троян, Севлиево и Павел баня взеха решение 4те биосферни резервата в териториалния обхват на националния парк Централен Балкан – Боатин, Стенето, Джендема и Царичина да бъдат обединени в един общ биосферен парк – Централен Балкан.

Общините Пещера, Брацигово, Батак, Долни Чифлик, Аврен, Чупрене, отказаха официално да определят преходни зони, което ще доведе до заличаване на международния статут на биосферните резервати Камчия, Дупката и Купена. За останалите биосферни резервати се очаква общините да вземат решение за определяне на преходни зони в следващата една година.

За одобрение на отправените номинации на биосферните резервати – Централен Балкан, Узунбуджак, Червената стена и Сребърна се очаква ЮНЕСКО да вземе решение през пролетта на 2017 г.

Номинирането на биосферните резервати се реализира благодарение на финансовата подкрепа на ПУДООС и Проект “За Балкана и Хората”, съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

bbf@biodiversity.bgБългария изпрати четири номинации за съвременни биосферни паркове (резервати) към Секретариата на Програмата Човекът и биосферата (MAB) на ЮНЕСКО
read more

Обща среща на общини в чиито територии попада Национален парк „Централен Балкан”

%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-07-07%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-07-07

На обща среща на общини в чиито територии попада Национален парк „Централен Балкан”, проведена в зала „Васил Караиванов” на община Карлово, бяха разяснени предимствата и ползите, които би имало при създаване на биосферен парк „Централен Балкан” по програма „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО. Община Карлово е една от първите общини, която с решение на Общинския съвет, взето през юни 2015 г., се включва в създаването на съвременен биосферен парк в района на „Централен Балкан” и именно поради тази причина общината беше домакин на срещата. През април тази година община Троян също взема подобно решение и двете общини са пионерите в тази област.

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов приветства участниците в дискусията с добре дошли и подчерта, че ползите от създаването на такъв биосферен парк ще бъдат повече, от колкото рисковете и вече може да се говори за по-големи възможности за развитие на местния бизнес и туризъм. „Надявам се повече общини да се присъединят към биосферния резерват, за да съхраним богатото биоразнообразие, което имаме в района и опазване на околната среда”, каза още кметът. Директорът на НП „Централен Балкан” Генчо Илиев благодари на кмета за домакинството на тази среща и също каза, че това е една възможност, предимно за местното население, която трябва да бъде използвана.
През 1995 г. с приемането на Севилската стратегия в съвременните биосферни резервати освен зони със строга защита, се обособяват и зони в които се поощрява прилагането на устойчиви практики, гарантиращи икономическо развитие на съответните региони и опазване на природата в тях. Съвременният биосферен парк трябва да изпълнява три основни функции: логистична, природозащитна и развиваща се – насърчаваща устойчивото развитие на региона. Биосферните паркове дават възможност за развитие на местни „зелени” бизнеси, регистриране и налагане на биосферни марки. Идеята на организаторите е „Централен Балкан” да бъде първият биосферен парк в България, което от своя страна ще даде добри възможности и за реклама в чужбина. На срещата бяха представени примери за действащи биосферни паркове в различни страни: Испания, Франция, Уругвай, Словения, Германия, които показаха на присъстващите, че регистрирането на биосферен парк дава дългосрочност за развитие на местните продукти и местния бизнес.
В общата среща и дискусията, организирани от екипа на БФБ и община Карлово,  участваха директорът на ДНП „Ценрален Балкан” Генчо Илиев, зам.-кметът на община Карлово Стойо Карагенски, зам.-председателят на Общински съвет Карлово Анастасия Чолакова, представители на общините: Пирдоп, Сопот, Тетевен, Троян, Павел баня, Севлиево и Антон, представители на Министерството на околната среда и водите, БАН и СУ „Климент Охридски”.

bbf@biodiversity.bgОбща среща на общини в чиито територии попада Национален парк „Централен Балкан”
read more

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-unesco%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-unesco1

Експерти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас

Съвещателна мисия с участието на експерти от Секретариата на ЮНЕСКО – Програмата „Човекът и биосферата“ (MAB), насочена към актуализиране на мрежата от биосферни резервати в България се проведе в София от 10 до 12 май т. г.

В нея участваха директорът на отдела за екологични науки и науки за земята и секретар на Програмата Хан Цюн Ли и Мерием Боумран, програмен специалист в „Човекът и биосферата“, отговаряща за Европа към отдела за екологични науки и науки за земята.

Целта на мисията е да подпомогне България и МОСВ в процеса на ревизия на биосферните резервати от „старо“ поколение и съвместяването им със съвременните изисквания. Усилията на експертите от ЮНЕСКО са насочени към провеждането на подробна разяснителна кампания за същността и изискванията на Програмата и постигането на приемливо решение за бъдещото на биосферните резервати в България.

Очакванията на ЮНЕСКО към България са да ревизира своята мрежа от биосферни резервати и да съвмести онези, които имат потенциал да отговорят на съвременните изисквания, заложени в Севилската стратегия. За успешното провеждане на мисията МОСВ организира поредица от срещи със заинтересованите страни: с представители на министерството, на МЗХ, на Изпълнителната агенция по горите, на ИАОС, със съответните регионални инспекции по околната среда и водите и дирекциите на Национални паркове, в чийто териториален обхват попадат биосферни резервати от „старо“ поколение, с общини, чийто землища могат да бъдат включени в потенциални биосферни паркове, с Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата“ и НПО.

По време на мисията бяха разяснени конкретните очаквания на Секретариата към България и институциите у нас по отношение на срокове и мерки. Взето е решение в срок до 30 септември 2016 г. държавата да представи в Секретариата на ЮНЕСКО най-малко 2 номинации за съвместяване на свои биосферни резервати от „стар“ тип със съвременните изисквания, както и пътна карта с приоритетни действия. Те трябва да подпомогнат  България да изпълни препоръките на Междуправителствения координационен съвет и да изгради мрежа от биосферни паркове, отговарящи на изискванията на Програмата „Човекът и биосферата“.

Съвместяването на  биосферните резервати от „стар“ тип няма да доведе до промяна в собствеността и ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения извън предвидените в националното законодателство.

МОСВ благодари на общините Троян, Карлово, Асеновград и Силистра за подкрепата и декларираното желание за включване на землищата на техните общини в т. нар. „преходна“ зона на Национален парк „Централен Балкан“ , резервата „Червената стена“ и поддържания резерват „Сребърна“, с което ще подпомогнат обявяването им като биосферни паркове от съвременен тип.

В продължение на почти 40 години 16 български биосферни резервата са изпълнявали ефективно своята „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование. През годините концепцията за биосферните резервати се е развивала, съобразно съвременните предизвикателства. Постепенно на преден план е излязъл човекът и взаимодействието му с природата, като първоначалната функция на биосферните резервати се е надградила – и от чисто „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.

Биосферните резервати постепенно са се превърнали в успешни модели за хармонично съжителство между човека и природата. В момента нито един от българските обекти не отговаря на съвременните изисквания за пространствено зониране и функции, определени със Севилската стратегия за биосферните резервати.

bbf@biodiversity.bgЕксперти на МОСВ обсъдиха с мисия на ЮНЕСКО бъдещето на биосферните резервати у нас
read more