My Blog

Младежи от новите биосферни паркове ще участват в Международен Младежки Форум в Италия

Capture

През месец юли, Регионалният офис на ЮНЕСКО във Венеция одобри внесените от България предложения за участие на 6 младежи – представители на новите биосферни паркове, за участие в международния младежки форум на програмата „Човекът и биосферата“ – 2017 MAB Youth Forum

Форумът ще се проведе през септември в Биосферен парк „Делтата на р. По“ в Италия като част от инициативите свързани с Планът за действие от Лима, приет през март 2016г. на 4тия Световен Конгрес за Биосферните паркове. По време на международния форум, над 200 младежи от целия свят ще дискутират бъдещето на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ и ще обменят идеи и опит, свързани с техните биосферни паркове и устойчивото развитие на регионите им.

Участниците от България ще трябва да представят кратки клипчета за биосферните паркове, които представляват и ще вземат участие в тематичните дискусии. Всички клипчета ще бъдат излъчени по време на форума, като по този начин ще бъдат промотирани новоразширените биосферни паркове – „Узунбуджак“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Централен Балкан“.

bbf@biodiversity.bgМладежи от новите биосферни паркове ще участват в Международен Младежки Форум в Италия

Related Posts