bg en

община Горна Малина

горна
Община  Горна Малина защити с референдум правото си да бъде „зелена община“, без замърсявания от никакви производства и инсталации. Тук са живи  българските национални традиции,  автентичното културно наследство, местният фолклор, възраждат се  старите производства на мляко, сирене, мед, билки, картофи и т.н. Успешно се развиват биоземеделието и селският туризъм, изграждат се екопътеки и къщи за гости. Във връзка с 5 годишнината от референдума, българо-швейцарски екип посещава Горна Малина за Международния ден на демокрацията и остава впечатлен от постигнатото. Тази година общината отбеляза  петата годишнина от първия успешен местен референдум в България с фестивал под надслов „Естествено в Горна Малина“. Фестивалът беше открит с публична дискусия на тема „Зелени политики за развитие на общините“ с участието на инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина и арх. Димитър Паскалев, управляващ директор на Института за нулевоенергийни сгради. Сред богата програма с еко инициативи имаше още дискусия за възможностите за алтернативен туризъм в района, изложба „Дърво и камък“, етнографска сбирка, работилница за строителство с естествени материали и др. В съпътстващия дискусионен форум на тема „Зелена икономика: растеж и устойчивост” бяха обсъдени темите за зелена икономика и зелени работни места, енергийно независими общини, устойчиви земеделски практики и др.
 
На 27 април 2016 г. Общинския съвет на Горна Малина единодушно ратифицира Декларацията от Барселона за противопоставяне на търговските споразумения, които застрашават демокрацията, общественото здраве, социалните права, природата, малкия и среден бизнес, за сметка на привилегии за големите транснационални корпорации. Кметът на община Горна Малина също така инициира срещи с експерти по зелени политики и устойчиво развитие, чиято цел е развитието на зелена икономика и превръщане на Горна Малина в модел, по който да работят и останалите общини в страната. Общинската управа, кметски наместници, читалищни и училищни дейци редовно организират еко инициативи за деца, сред които: символично засаждане на Дървото на мира, организиране на излети, пикници и походи сред природата за малки и големи, изработване и поставяне на къщички за птици, детски пленер "Еко работилници" и Еко класна стая и др. Има инициатива „Да спасим гората в Осойца”.
 
За повече информация:
Фейсбук страница „Да спасим гората в Осойца“
http://angeljilanov.com/
Фейсбук страница на община Горна Малина
Снимки от акцията „Млади природолюбители“