bg en

инж. Георги Сербезов

Георги Сербезов
Като председател на НПО, водеща делата по кампанията срещу Втория гребен канал в Пловдив, Георги Сербезов е мотор и обединител на пловдивската общественост, обезпокоена от планираното унищожение на крайречните гори в града. Още от 2011г. активно участва в успешните кампании срещу построяване на подземен паркинг под Цар-симеоновата градина и срещу строежа на частен клуб на защитената територия „Хълм Бунарджик“.

През май 2014г.-2015г. той участва в протести, телевизионни предавания и срещи на заинтересованата общественост с цел ангажиране на повече жители на града с този проблем, подава множество заявления по ЗДОИ за сдобиване с необходимата информация за образуване на съдебни дела, изпраща сигнали до компетентните институции за разследване на незаконосъобразните действия на общината.