bg en

доц. д-р Росен Цонев

доц. д-р Росен Цонев
Като член и доброволец на СДП Балкани в своята професионална дейност г-н Росен Цонев е отделил много време и енергия за общественополезна дейност, като за това извън признанието на общността е получавал заплахи за разправа и убийство (при случаят с ветрогенераторен парк в Карабоаз). Г-н Цонев има значителен принос относно: Мотивиране предложения за обявяване на нови защитени територии - за Карадере, за преобявяване на Камчийски пясъци, за ПП Студенец, ЗМ Герена на Обнова, на Миндевска река, на ЗМ Коридорите при с. Биволаре, ЗМ Ултрабазични скали с пионерна тревна растителност" в землища на селата Чичево и Крилатица (Кирково) (обявена), за ЗМ на къмпинг Корал, предложение за разширение на ПП Персина.
Провеждане на Кампания срещу незаконна мотописта в Кайлъка през 1998 г.; Провеждане през 2005 г. на успешна кампания срещу незаконна кариера в с. Муселиево, Плевенско.; Изработване на становища в рамките на процедури по ЕО, ОВОС и ОС по отношение на инвестиционни предложения и проекти като ветрогенераторен парк на Мицубиши на Калиакра, голф-игрище Тракийски скали на Божурец – Топола, ваканционни селища на Шабленска тузла и Крапец, ЕО на ОУП на Царево, фотоволтаични паркове в Стралджа, Камено поле, с Каменяк - Шуменско, Острица, Калиакра, баластриера на Белене в ПП Персина, ОУП на Витоша, ОУП на Шабла , ваканционни селища в Рибарица, ВЕЦ на р. Искър при с. Карлуково, ВЕЦ на р. Осъм при с. Александрово, ветрогенераторен парк в Карабоаз, дюните в Несебър и т.н.; Подготовка на жалба за успешни съдебни спорове срещу РИОСВ Плевен за ваканционни селища на Марина Д'ор на Рибарица, 2 ВЕЦ на Карлуково, 1 ВЕЦ на Александрово.; Отстояване на идеята за забрани за ВЕЦ и баластриери в ПУ на басейновите дирекции.; Отстояване на забрани за ВЕИ в Натура 2000 в Националния план за действие за енергията от ВЕИ.; Изготвяне и подаване на десетки сигнали за разораване на мери и пасища в РИОСВ Плевен, Русе, Велико Търново, Варна.; Изготвил предложение за обявяване на 30 НАТУРА 2000 защитени зони - Карабоаз, Обнова-Карамандол, Никополско плато, Въртопски дол, Конунски дол, Черната могила, Студена река и др.