bg en

д-р Николай Цанков - посмъртно

Николай Цанков
Доц. д-р Николай Цанков е завършил Биологическия факултет на Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (2001), специалност зоология. Работи като херпетолог в БАН. Основните му проучвания са посветени на систематиката, биологията, разпространението и еволюцията на българската и балканска херпетофауна. Водещ херпетолог у нас и ръководител на школа по херпетология. Автор на безброй публикации, Николай Цанков беше един от експертите, готов винаги да реагира в защита на природата. Той е сред авторите и на много сериозния и авторитетен труд - книга за фауната на България, която е преведена и на немски език, както и на Определител на земноводните и влечугите в България. Макар и млад той бързо се превърна в един от най-добрите херпетолози у нас. Николай Цанков провежда множество теренни проучвания на разпространението на инвазивни видове земноводни и влечуги. Посвещава живота си на това да изучава змиите и другите влечуги и да развенчава митовете и страховете, които те предизвикват. Винаги готов да обясни независимо дали в презентация пред студенти или пред медиите какво да направим, ако ни ухапе змия. Как да се предпазим от тях, дали всъщност змиите нападат или се отбраняват и т.н. В разцвета на младостта си, на 22 юни 2016 Николай Цанков става жертва на жестока катастрофа, от която за съжаление не оцелява. Загива заедно с два други свои приятели и специалисти по херпетология - гл. ас. д-р Добрин Добрев и  Андрей Стоянов. Това хвърли в скръб всички нас, неговите колеги и безброй приятели, съмишленици. „Нашата херпетологична наука, нашата природозащита осиротяха", се казва в прощалното писмо на Природонаучния музей.
 
За повече информация:
Някои новости касаещи българската херпетофауна – Николай Цанков (НПМБАН)
Определител на земноводните и влечугите в България
17 вида змии в България, само 5 са отровни
Методика за мониторинг на земноводни и влечуги