bg en

Златката – непознатия горски хищник

Биоразнообразие
23.06.2015
гл. ас. д-р Диана Златанова – катедра „Зоология и антропология“ в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и д-р Венислава Спасова от СДП „Балкани“ ще ни разкажат за златката. Непозната до 60-те, ловувана до 80-те и напълно игнорирана за изследване след официалната ѝ защита. Какво научихме за нея след двугодишно изследване – за това ще си говорим на 24. 06 (сряда), от 18: 30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Темата: „Златката – непознатия горски хищник“
 
Курсът се подпомага от Проект „За Балкана и хората” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.