bg en

Журналистически тур в Осогово

журналисти
15.10.2013
С дялане на камъни, вековни букови гори и манастири привличат журналисти в Осогово

В периода 6-8 октомври, 2013 беше проведен журналистически тур в Осогово – част от дейностите по проект „Осогово в Балканския Зелен пояс“, изпълняван от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) в сътрудничество с Македонското екологично дружество (МЕС) и финансовата подкрепа на Про Натура – Швейцария и Франкфуртското зоологично дружество – Германия.

Турът беше организиран съвместно от БФБ и МЕС, с основната цел да запознае участниците с природните и културните ценности на планината Осогово, възможностите за тяхното устойчиво ползване с цел социо-икономическото развитие на района, както и с това какво представлява биосферен парк, принципи на функциониране, ползи за местните общности.

В тридневното посещение на македонската и българската част на планината Осогово се включиха представители на местни и национални медии.

В местността Пониква в Македония участниците се включиха в планинския празник “Осогово и лично и различно”, организиран с подкрепата на МЕС, където се срещнаха планинари, колоездачи и хора от Осогово, както и бяха представени традиционни за района занаяти и местни продукти – от филц и предмети изработени от дърво до местни специалитети, мед и сладка от горски плодове събирани в района на Осогово. Журналистите имаха възможност да се срещнат с представители на местните общности – носители на знанието за традиционно ползване на природните ресурси както и да се насладят на изпълнението на гайди и песни – част от културното наследство на района.

Вторият ден от пътуването започна с посещение на ловното стопанство “Полаки”, където журналистите се запознаха с функционирането му и с дивите животни, които могат да се срещнат там. Особен интерес предизвика природния обект - Раткова скала, който е в процес на обявяване като защитена територия в Македония. Пътуването продължи с посещение на природна забележителност вековен дъб в покрайнините на село Бели и на типичните за Осоговския регион села – Нивичани и Пантелеймон, в които журналистите разговаряха с местните хора относно начина на живот и традиционните дейности.. Специален акцент беше и посещението на няколко манастира в района, сред които Свети Пантелеймон и Лесновският манастир. Журналистите имаха възможност да видят и работещ пример за алтернативен туризъм – предлагане на настаняване в обновената сграда на старото училище, което също дава и подслон на малък етнографски музей с предмети от бита и ежедневието на хората от Лесново, както и да опитат местни специалитети, типични за тази част на планината и произведени на място. Освен това бе представена и техниката за дялане на мелнични камъни – традиционна дейност за района, която продължава и да се практикува и до днес.

Денят завърши с посещение и нощувка в манастир „Свети Йоаким Осоговоски“, в покрайнините на Крива паланка.

Българска част от пътуването беше свързана с посeщение на Кюстендил, където журналистите имаха възможност да чуят презентация за природните и културните ценности на общината, изнесена от ученици, членуващи в клуб „Екология и здраве“ при Пето основно училище “Христо Ботев”, да се запознаят с представители на община Кюстендил – отделът по туризъм и балнеология и младежки дейности и спорт. Освен това журналистите имаха възможност да се срещнат и с Кейси Ангелова – американка, живееща в Кюстендил и посветена на фермерската работа, отглеждане на традиционни за района растения и плодове и представител на движението за бавна храна Slow food в региона.

Обиколката завърши с посещение на вековната букова гора в близост до село Граница – типичен пример за малка по територия защитена местност в района на Осогово, обявена за опазване на вековна букова гора и завърши с посещение на манастир “Свети Лука”.

БФБ и МЕС изразяват своята благодарност към представителите на медиите, участвали в програмата и се надяват, че с репортажите от пътуването ще допринесат за популяризирането на природните и културните ценности на планината Осогово и нуждата от тяхното своевременно и адекватно опазване и възможностите за природосъобразно икономическо развитие.