bg en

Зеленият пояс в Областна администрация на Софийска област

Областния управител открива изложбата
01.09.2010

На откриването присъстваха заместник-областният управител г-жа Росица Иванова, главният секретар г-жа Мая Цанова, координаторът ‘Зелен пояс и Натура 2000” от фондация “Биоразнообразие” г-н Петко Цветков, директорът на Регионална дирекция на горите инж. Антон Попов, и.д. директор на РИОСВ - София г-н Валери Георгиев, кметове на общини от областта, еколози, представители на Сдружение за дива природа “Балкани”.
Г-жа Ирена Петкова, началник сектор “Екология и опазване на околната среда” в Областната администрация, представи изложените снимки и замисъла на експозицията. Тя съдържа 50 творби на автори от цялата страна, участвали във фотографски конкурс и отразява уникални природни картини от районите, попадащи в „Зеления пояс” – граничните планини на България. Откриването на изложбата е първата инициатива на Областната администрация по повод Международната година на биоразнообразието. Областната администрация на Софийска област и БФБ планират организирането на поредица от инициативи, насочени към повишаване на информираността на населението по въпросите на опазване на околната среда. 2010 година е обявена за Международна година на биологичното разнообразие от Генералната асамблея на Обединените нации и бе официално открита на церемония в Монреал, с участието на повече от 500 участници, представители на страните - членки на Конвенцията по биологично разнообразие.
Целта е да се обединят правителствата на 193-те страни-членки на Конвенцията и гражданите на техните страни „да работят заедно за защита на живота на Земята”. Мотото на годината - “Биологичното разнообразие е живот, биологичното разнообразие е нашият живот” цели да привлече общественото внимание към решаващата, дори съдбоносната роля на биоразнообразието на планетата, за благополучието на хората. Загубата на биоразнообразие е по-сериозна заплаха от изменението на климата поради факта, че деградацията на екосистемите често достига необратима фаза, а изчезването на видове е необратим процес. Ето защо опазването на биоразнообразието, неговото устойчиво ползване, справедливото и безпристрастно разпределение на ползите от природните ресурси следва да се интегрира във всички политики на глобално, национално и местно ниво, да стане грижа и отговорност на представителите на международните организации, правителствата, бизнеса, обществеността, както и на всеки един от нас.
Изложбата „Зеленият пояс” ще бъде изложена на бул. “Витоша” 6 в сградата на Областната администрация на първия и петия етаж от 2 септември до 2 октомври 2010 г., след което ще бъде предоставена на общините от Софийска област, които проявяват интерес.