bg en

Зелени Калкани, организирана от 140 идеи, СДП Балкани, БДЗП, Фондация „За Оборище“

Зелени калкани
Проект „Зелени калкани“ отправя достъпни екологични послания за опазване на биоразнообразието чрез графити изкуството в градска среда. Местата, които са избрани за изрисуване са училищата, идеално място да се постави произведение на изкуството, което провокира мисли относно запазването на биоразнообразието и средата, в която живеем. Организаторите на проекта вярват, че трябва да се говори открито за въздействието на човешките дейности върху природата и проблемът да не се неглижира в обществото. За едно лято 4-ма графити-художници посетиха 5 региона на България, като преобразиха и изрисуваха 5 училищни калкана на екологична тематика.

Всяко едно художествено произведение е свързано с екологични теми, обвързани с регионалните особености на петте града: София, Враца, Русе, Бургас и Благоевград. На 17 март 2016 се състоя и екофорум „Зелени калкани“, на който представители на неправителствени организации, артисти, еколози и журналисти обсъдиха възможностите за междусекторни сътрудничества между съвременното изкуство, екологията и образованието; ролята на градската среда в съвременната екосистема; и формирането на гражданско съзнание и екологична чувствителност като път към по-„здрав” свят и красива природа. Като част от кампанията беше създаден и филм, който проследява процеса по преобразяването на 5-те училищни стени с екологични графити.

Проект „Зелени калкани“ се изпълнява от Фондация „За Оборище“ и графити артистите от 140ideas в партньорство със Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, БДЗП и Норвежкия институт за изследване на дивата природа (NINA).

За повече информация:
Сайт на кампанията „Зелени калкани“
Късометражен филм „Зелени калкани“
Фейсбук страница „Зелени калкани