bg en

Завърши програмата за обучение на млади природозащитници в Германия

Данчето
03.03.2015
На 27 февруари 2015 г. нашата колежка Йорданка Динева успешно завърши 18 месечната си специализация “Клаус Тьопфер” 2013-2015, включваща над 500 часа интензивно обучение.
Линк към програмата: http://www.bfn.de/klaustoepferfellowship-about+M5054de7a952.html
 
Двадесет природозащитници от Централна и Източна Европа, Централна Азия и Кавказ развиваха професионалните си умения в природозащитата. Програмата включваше 4 обучителни модула по 12 дни в природната академия на остров Вилм, Германия, както и обучителни пътувания до международни и германски институции, паркове, биосферни резервати, информационни центрове, местни предприемачи и неправителствени организации.
 
Обучението включваше теми като основи на природозащитата, екосистемни услуги и икономика на околната среда, управление на защитени територии, включване на заинтересованите страни, политики и законодателство в околната среда, международни конвенции и др. Важна част от програмата беше изграждането на презентационни умения, управление на екип, лидерство, водене на преговори, стратегическо планиране и писане на проекти. Не на последно място, програмата спомогна за обмяната на опит и създаването на международна мрежа от професионалисти и приятели.
 
Всеки от участниците в програмата работи по трансферен проект чрез който да приложат част от наученото на практика. Темата, по която Йорданка работи, касаеше биосферните паркове в България. Тя анализира предизвикателствата при тяхното изграждане и управление, както и възможността да бъдат приложени в конфликтна среда – например Природен парк “Странджа”. Биосферните паркове са международно признати места, които демонстрират хармоничното съжителство и зависимостта на човека и природата. Задължителен елемент в съвременните биосферни паркове е  съвместното управление на териториите с всички заинтересовани страни, което би могло да послужи като инструмент за диалог и общо планиране между страните. Природен парк „Странджа“ като територия с изключително биоразнообразие, културно наследство, живи традиции има изключителен потенциал да се превърне в един от най-ярките примери за природосъобразен туризъм и устойчиво използване на природните и културните ресурси.

Оттук може да изтеглите Резюме на трансферния проект на Йорданка Динева