bg en

Защитени ли са наистина защитените зони в България? - дискусия в Екомузей с Аквариум, Русе

Натура 2000
27.10.2015
В рамките на гостуването на изложбата ни "Натура 2000 - най-доброто от природата на България и Европа" в Русе, което ще продължи до 22 ноември, ви каним на дискусия на тема „Защитени ли са наистина защитените зони в България?“. Тя ще се проведе на 28 октомври (сряда) от 18 часа в Екомузей – Аквариум, ул. „Етър“ 3, гр. Русе. Вход свободен.
 
Събитието се организира от Българска Фондация Биоразнообразие, в партньорство с Регионален исторически музей – Русе, Туристическо дружество „Приста” и ще засегне важни въпроси като: какво представлява Натура 2000; реална или само „на хартия“ е защитата на защитените зони у нас; какви са възможностите, които екологичната мрежа дава за осигуряване на ползи за местната общност чрез развитие на отговорен туризъм, в съзвучие с опазването на природата като фототуризъм, наблюдение на птици и др.
 
Лектори: Стефан Аврамов – експерт „Защитени територии и видове“, Българска фондация „Биоразнообразие“; Михаил Михов – експерт по туризъм, Туристическо дружество „Приста“.
 
Дискусията се организира по проект „Участие за природа”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Екологично сдружение „За Земята“ и мрежа за гражданско действие „Блулинк“.