bg en

Заседание на УС на БФБ на 15 април 2010 г

09.03.2010
 
Теми
 
Приложени документи
0. Избор на председателстващ срещата
 
 
1. Представяне и приемане на Отчет за дейността на БФБ през 2009 г.

 
Отчет за дейността
2. Представяне и приемане на Финансов отчет за 2009 г.

 
Финансов отчет
3. Представяне и приемане на оперативен план и бюджет 2010

 
Оперативен план 2010
Бюджет 2010
 
3. Дискусия на членовете на Борда с представителите на Изпълнителното Бюро за новата управленска структура
 
Обяд
 
4. Взимане на решение на Изпълнително Бюро и Изпълнителен директор на БФБ

 

 
5. Дискутиране на предложения за нови членове на Борда

 
CV 
6.  Представяне и приемане на вътрешни правила
 
Вътрешни правила
Дата за следваща среща на Борда, Теми, Председателстващ