bg en

Заседание на УС на БФБ на 14 декември 2010

01.11.2010

На 14 декември 2010 г. ще се проведе поредното Заседание на Управителния съвет на фондация Биоразнообразие при следния дневен ред:

1. Представяне и одобрение на Годишен отчет на БФБ за 2010 г.
2. Представяне и одобрение на финансовия отчет на БФБ 2010 г. (проект)
3. Представяне и одобрение на Бюджета за 2011 г. (проект)
4. Представяне и одобрение на вътрешните правила на БФБ.
5. Кратко въведение от изпълнителното бюро на оперативната концепция за 2011 г.
6. Дискусия между членове на Управителния съвет и бюрото за 2011 г.
7. Дата на следващото заседание на Управителния съвет