bg en

Започва Натура 2000 в Бургаска област

30.11.2009
Целта е да се стимулира интересът на учениците към защитените територии и видове на местно ниво, популяризиране на международните ангажименти, поети от България за опазването им, както и надграждане на природозащитната култура на учениците. Защото днес българската природа е поставена под сериозна заплаха и грижа на всеки от нас е, да опознаем и съхраним природното богатство на България. Това не би било възможно, ако не предадем знанията и любовта си към него на децата!

Състезанието „Натура 2000” ще се проведе в два кръга – училищен (по места) и финален (в Бургас), като право на участие имат всички ученици от 7 до 12 клас. Материали за самоподготовка на участниците, указания за провеждане на състезанието и примерни учебни тестове, бяха изпратени до всички основни, средни и професионални училища на територията на областта. Заявки за участие в състезанието се подаваха от училищата до 27 ноември, а самият училищен кръг се провежда през тази седмица. Материали за самоподготовка на участниците са достъпни за изтегляне и от интернет, в раздела „За студенти и ученици” на страницата на БФБ: www.bbf.biodiversity.bg

Всеки кръг от състезанието ще включва тест и практически задачи. Писмените работи и в двата кръга ще бъдат проверявани от експерти на фондация “Биоразнообразие” и ще се оценяват по предварително изготвени критерии. За финалния кръг в Бургас, ще бъдат класирани най-добре представилите се участници от училищния кръг.

Състезанието се реализира по проект, одобрен от Министерство на образованието, младежта и науката и финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”. При първото провеждане на състезнието в Бургаска област през 2006 година, в него се включиха над 400 ученика от 26 училища, но тази година предвид съвпадането на състезанието с грипната ваканция в областта участниците са доста по-малко.