bg en

Започва Курс по опазване на биоразнообразието, част от програмата за професионално развитие за студенти "Бъдещи природозащитници"

сигнал
11.03.2019
На 15 март 2019 г. Българска фондация Биоразнообразие стартира своя Курс по опазване на биоразнообразие за тази учебна година. Този път курсът е организиран по проект "Future environmentalists", финансиран по програма Еразъм + и е на ново място - в Клуб на пътешественика. Първата ни лекция ще е за вечно актуалната тема - незаконния дърводобив.

ФБ събитие: https://www.facebook.com/events/373058409950319/

Нели Дончева от отдел "Гори" на WWF, ще разкаже как се извършва предварителна проверка при съмнение за незаконна сеч и какво трябва да съдържа сигналът до институциите (и до кои институции). Ще покажем и ново приложение за подаване на сигнали срещу незаконната сеч, разработено от Атанас Русев по проект на WWF.
 
Незаконният дърводобив в България е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина, което формира сенчест бизнес за близо 150 милиона лева годишно. Спирането на незаконната сеч е трудна задача, в която гражданската активност има важна роля. Ние можем да подобрим прозрачността и контрола в управлението на горите. За да сме наистина ефективни, е важно да сме информирани - какво трябва да проверим и какво може да направим.
 
На срещата ще бъдат представени и важни стъпки, постигнати от организациите, които подобряват законовата рамка и контрола в стопанисването и опазването на горите, както и информация за състоянието на горите в България и за приоритетните за опазване гори.
 
Ще разберем също как работи ГИС платформата на WWF за горите в България: https://gis.wwf.bg/mobilz/#. Тя е публично достъпна и предоставя налична информация за защитените територии, Натура 2000, старите гори и горите с висока консервационна стойност. Има мобилна версия, която е подходяща за ползване на терен. Повече за анализите, които всеки от нас може да прави сам чрез различните функции на платформата ще научите по време на срещата. С този инструмент и новопридобитите знания ние всички ние, пътешествениците и любителите на природата, ще можем да допринесем за опазването на горите.

Ще преминем кратък инструктаж за разпознаване на незаконна сеч – от това как да проверим точното си местоположение в гората, да направим проверка за това дали има разрешително за извършване на дърводобив в съответния участък и да знаем как да разграничим на терен законната от незаконната сеч. Въз основа на нашата проверка ще можем да подадем добре подготвен сигнал за незаконна сеч, да стартираме кампания в защита на конкретна гора или да получим конкретен съвет и помощ за действие от природозащитни организации.

Вход свободен