bg en

Започна проект за биоразнообразието в акваторията край Дуранкулак

02.06.2008
Основната цел на този проект е да подпомогне транс-граничното сътрудничество на местните общности, власти и природозащитни неправителствени организации, с цел разширение на румънския морски резерват „2-ри май - Вама Веке” и създаване на трансгранична морска защитена територия. Проектът предвижда ангажиране на министерствата на околната среда в България и Румъния, изграждане на мрежа за мониторинг на състоянието на зоната „2-ри май – Дуранкулак” и въвличане на местните общности от двата гранични региона в дейности за опазване на биоразнообразието.

Екипът на БФБ работи за провеждане на наблюдения/мониторинг/ на подводния жив свят в района на Дуранкулак, за създаване на ученически клуб на любителите на природата в община Шабла, и за провеждане на акции за почистване на плажовете в района.

Интересна задача на проекта е намаляването на заплахите върху морското конче (Hippocampus ramulosus) и изграждане на експериментална „люпилня” в рамките на Националния институт за морски проучвания и развитие „Григоре Антипа” в Констанца.
Морското конче е рибка, обитаваща морета и океани по целия свят, с изключение на Антарктика. Черноморският вид е с малки размери (10-12 см), има S-образно тяло, покрито с костни пластинки и малка глава, която наподобява конската (откъдето идва и името му). Среща се в близост до бреговете, до 15 м дълбочина, скритo сред стъблата на морската трева. Морското конче плува вертикално и се захваща с опашката си за стъблата на водораслите.

До този момент е издадена дипляна, която представя проекта, подготвя се интернет страница с богата информация на три езика – български, румънски и английски, както и цветна брошура за застрашените видове растения и животни в пограничния район.

Водени от убеждението, че природата няма граници, партньорите от БФБ и Маре Нострум работят за пълноценно опазване и развитие на защитените територии и зони в крайбрежни води на Черно море.