bg en

Заместник министър Чавдар Георгиев заблуждава, че общият устройствен план на Царево има екологична оценка

28.01.2014
Питат председателя на Върховния административен съд Георги Колев случайно ли е разпределено делото за плана и имало ли е сделка за тези територии. Протести в пет града за Странджа довечера от 18 ч., петиция събра близо 10 000 подписа за три дни

По повод твърденията на заместник министър Чавдар Георгиев, че екологичната оценка на общия устройствен план на община Царево действително е била оттеглена от екоминистерството през 2010 г., но това не означава, че е отменена, коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ припомня:
Съгласно чл. 156 (1) от Административно-процесуалния кодекс, ако едно становище е оттеглено, то престава да съществува.
Становището по екологична оценка е оттеглено от екоминистерството в производство 3673/2010 на ВАС.
Цитат от делото:
"По делото е установено, че на основание чл. 156 от АПК министърът на околната среда и водите е оттеглил в първоинстанционното производство издадения от него индивидуален административен акт ( вж. Определение № 10129 / 28.07.2009 г. по адм. дело № 9127 / 2009 г. на Върховния административен съд, петчленен състав) – Становище № 1 – 2 / 2008 г. по екологична оценка на изменение на общия устройствен план на Община Царево."
Коалицията „За да остане природа в България“ припомня, че довечера от 18 ч. граждани организират протести за спасяването на Странджа в София, Пловдив, Бургас и Русе.
В София протестът е насрочен за 18 ч. пред Съдебната палата, след това ще премине през Върховния административен съд и ще се отправи към градинката на „Кристал“.
https://www.facebook.com/events/817050001644893/821165217900038
Коалиция „За да остане природа в България“ иска публично да попита председателя на Върховния административен съд Георги Колев случайно ли е разпределено делото за общия устройствен план на община Царево и имало ли е сделка за тези територии.
Съгласно последния доклад на Европейската комисия (стр. 7 от техническата част на доклада, http://ec.europa.eu/cvm/docs/swd_2014_36_en.pdf) "ограничаването на случайното разпределение до съдията докладчик - докато попълването на останалата част на съдебния състав зависи от преценката на административния ръководител на съда - подкопава ефективността на случайно разпределение ... във Върховния административен съд."
В Пловдив протестът ще бъде от 18 ч. на площад "Стефан Стамболов" (Копчетата) https://www.facebook.com/events/1374849592780610/
В Бургас – от 18 ч. на Часовника https://www.facebook.com/events/1470837343143598/
В Русе – от 18 ч. на Халите https://www.facebook.com/events/198376077028838/
В Сливен – от 18 ч. под Стария бряст
Петиция за запазването на Природен парк Странджа, която е отправена към българския и европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз, събра над 9400 подписа от началото си преди три дни:
https://secure.avaaz.org/en/petition/NARODNO_SBRANIE_EVROPEYSKI_PARLAMENT_EVROPEYSKA_KOMISIYa_SVET_NA_ES_Zapazete_Priroden_park_Strandzha/?copy
Коалицията „За да остане природа в България” вече се обърна към парламента и премиера.
- Парламентът да направи спешни законодателни промени в Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие:
1. Общите устройствени планове, одобрени без екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, да бъдат обявени за нищожни.
2. Заинтересованата общественост да получи право да търси съдебна защита срещу актове по Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, които нарушават екологичното законодателство.
- Министър председателят да извърши персонални промени в Министерство на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие, с които да бъдат освободени личностите, довели до действията на двете министерства, поставящи под риск Европейската комисия да спре цялото финансиране по структурните и кохезионни фондове. Тези служители явно не зачитат националното и европейско право и са допуснали да се приемат общи устройствени планове в цялата страна без задължителните съгласуване и процедури, свързани с опазване на околната среда, здравето на хората и културното наследство.
Очакваме горните промени да се случат до следващата седмица, защото във всеки един момент в Природен парк Странджа може да бъде издадено ново разрешително за строеж от рода на „Златна перла“. Наред с това общините вече могат да издават устройствени планове в цялата страна без задължителните процедури.
Искания за разрешаване на проблема са отправени също към главния прокурор и омбудсмана.