bg en

Заключително събитие по проект „Проучване на възможностите за трансграничен биосферен парк Осогово“

Карта
09.11.2015
Във връзка с изпълнението на проект „Проучване на възможностите за трансграничен биосферен парк Осогово – Feasibility Study for Trans-border Biosphere Reserve Osogovo”,      ref. 2007CB16IPO007-2012-3-047, финансиран от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония Българска Фондация Биоразнообразие в сътрудничество с партньорите си Регионален офис в Струмица на Факултета за земеделски науки и храна към Университет „Св. Св. Кирил и Методий” в Скопие организират заключително събитие, което ще демонстрира резултати от 18-месечното проучване на природните, културните и икономическите възможности за създаването на трансграничен биосферен парк в Осогово.
 
Заключителното събитие ще се проведе на 12.11.2015 в Благоевград, Академичен център "Балкански", Зала 103, Университетски комплекс "Скаптопара", ул. Свобода Бъчварова 8, Американски университет в България.
 
В рамките на проекта бяха проучени природните, културните и икономическите характеристики на района, както и се направи социологическа оценка на нагласите към опазване на природата и устойчивото развитие от страна на местните хора и институции.
 
Изследванията бяха извършени от екип специалисти в областите фауна, флора, горско стопанство, селско стопанство, културно и историческо наследство, туризъм, икономика и социология, обхващайки цялата територия на Осогово (в България и Македония).