bg en

Заключителна трансгранична среща за представяне и дискусия на резултатите от работа по наблюдение на едрите хищници в планината Осогово в Македония и България

Осогово
19.02.2018
На 20 и 21 февруари 2018 г. в хотел Три Буки над гр. Кюстендил ще се проведе двудневна среща на участници в систематично наблюдение и преброяване на едри хищници и диви копитни в планината Осогово. За участие в срещата са поканени всички заинтересовани страни от двете страни на държавната граница – представители на горските и общинските институции, ловни сдружения, НПО, гранична полиция.
 
Целта на срещата е да бъдат представени резултатите от работата в последните 18 мес., оценени от гледна точка на поставените в началото на проекта задачи и избраните подходи. Друга важна цел е да бъдат извлечени изводи и препоръки за бъдеща работа, както и за подобряването на управлението на животните. Приносът на всички участници е важен и ще бъде постигнат чрез работа в смесени работни групи с представители от България и Македония.
 
Дейността се извършва в рамките на проект „Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово” от Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с Македонското екологично дружество. Една от трите основни цели на проекта е подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като основа за подпомагане на процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на региона.
 
До този момент в рамките на проекта бяха изготвени/изпълнени:
  • Обща трансгранична схема за наблюдение на едрите хищници и хранителната им база в Осогово
  • Стратегия за изграждане на мрежа за наблюдение на едрите хищници в Осогово, прилагането на които доведе до създаване на компактна, но ефективна мрежа от представители на местни заинтересовани страни
  • Мониторингови дейности на територията на Осогово чрез прилагане на съвременни научни методи и апаратура
  • Обработката и обобщаването на данните, покриващи период от година и половина,
  • Анализ на обобщените научни резултати от мониторинга на едри хищници в Осогово
Програма на трансграничната среща 63.38 KB () Свали