bg en

Загиват ли смърчовите гори в ПП Витоша?

витоша
20.11.2009
Заповядайте на 24 ноември (вторник), от 18.30 ч. в зала 105 на Биологически факултет на СУ „Св.Климент Охридски” за поредната среща от обучителния курс „Опазване на биоразнообразието”, който се организира от БФБ и БДЗП. Очаквайте презентация на тема:"Загиват ли смърчовите гори в Природен парк Витоша?". Лектор ще бъде Александър Дунчев – експерт по природните ресурси в ПП ”Витоша”