bg en

Заедно за климата

Курс
25.05.2016
Тази седмица на гости ще ни е Георги Стефанов - експерт политики и климатични промени към Световния фонд за дивата природа (WWF), а към момента е ръководител на Програма "Климатични промени и Зелена икономика". От него ще разберем какво се случва в областта на климатичните промени, какви са тенденциите, примерите и неочакваните последици за всички нас – както на национално, така и на глобално ниво.Какво представлява Коалицията за климата и какви са възможностите за нас да бъдем активни.
 
На 25. 05. (сряда), от 18:30 ч., в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Темата: „Заедно за климата“
 
Ето и малко повече информация за лектора: Георги Стефанов е роден в София през 1977г. Първите дейности в природозащитния НПО сектор започва като доброволец в края на 90-те години. В последствие през годините е работил в сферата на екологичното образование, работа с деца, създаването на европейската мрежа Натура 2000, опазване на водите, устойчив туризъм.
 
От 2008 година работи като експерт политики и климатични промени към Световния фонд за дивата природа (WWF), а към момента е ръководител на Програма "Климатични промени и Зелена икономика".
 
Интензивна и перспективна, работата му до момента е свързана с хора от целия свят по тема за изменение на климата която касае всички нас. Георги Стефанов активно развива капацитета на Коалиция за климата – България, единствената платформа обединяваща усилията на НПО, представители на бизнеса, медии, учени и всички заинтересовани за реагиране и справяне с климатичните изменения. Преподава като външен преподавател в НБУ в курс „Стратегическо управление и устойчиво развитие“ в магистърска програма Екологичен мениджмънт. Има син на 5 години и намира за много зареждащо с позитивна енергия, самотните разходки в старите вековни гори.