bg en

За новата гнездова колония на световно застрашения къдроглав пеликан, организирана от БДЗП и ДПП "Персина"

колония
През април 2016 г. бе сформирана нова гнездова колония на световно застрашения къдроглав пеликан след повече от 60 години в България. Птиците успешно заеха наколните дървени платформи в блато Песчина, на остров Персин (Белене) в Природен парк „Персина“, изградени от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и Дирекцията на парка.  Досега единственото гнездовище на този рядък вид у нас бе в езерото Сребърна.
 
След възстановяването на водния режим на блатата на най-големия наш Дунавски остров Персин, пеликаните все по-често започнаха да се задържат в района, с численост до 250 индивида. Този факт провокира изграждането на три наколни дървени платформи (през 2011 и 2012), чиято цел бе привличането към загнездване на този величествен вид. Четири години след изграждането на платформите, 7 двойки къдроглави пеликани успешно сформираха нова колония върху една от тях. Интересно е да се отбележи, че на същата платформа се размножаваха и 4 двойки розови пеликани – вид, който се води изчезнал като гнездящ в нашата страна, което прави успеха още по-значим от природозащитна гледна точка. Кампанията е изключително успешна и на 1 юли 2016 г. бе наблюдавано първото излюпено малко къдроглаво пеликанче.
 
Това е грандиозен природозащитен успех, който е пример как доброто сътрудничество между държавните институции и неправителствените организации, дава изключителни резултати. В дейностите по изграждане и поддържане на платформите принос имат още: МОСВ,  WWF – България, Мото-Пфое, Дая Райзинг ЕООД, Whitley Fund for Nature и доброволци.
 
За повече информация:
Видео на колонията къдроглави пеликани в ПП „Персина“