bg en

ЗЕЛИХА ИБРАХИМ СПЕЧЕЛИ ГОЛЯМАТА НАГРАДА В СЪСТЕЗАНИЕТО “НАТУРА 2000” В ПЛОВДИВ

финала Пловдив
25.12.2009
На финала премериха сили 30 ученици от 7 до 12 клас, класирани сред общо 344 участници от 25 училища и 12 населени места в областта. Финалният кръг включваше тест и практически задачи с времетраене 90 минути. Първите десет в класирането показаха отлични резултати на теста и задълбочени познания за защитените територии и видове. С лекота разпознаха от снимки 20 защитени растения и животни, изброиха Орнитологично важните места в Пловдивска област и определиха вярно с каква цел са обявени 5 от биосферните резервати в страната.

Докато комисията проверяваше писмените работи на финалистите, децата имаха възможност да гледат два забележителни научнопопулярни филма, носители на много награди – „Неудобната истина” на Ал Гор и „Северна приказка”.

Голямата награда – цифров фотоапарат SONY, спечели Зелиха Ибрахим от СОУ „Св. Седмочисленици” – Пловдив. Втората награда в състезанието – научно-популярната книга „Бозайниците важни за опазване в България” спечели Росица Василева от СОУ „Св. Патриарх Евтимий” – Пловдив, а на трето място се класира Христо Цветков от ПГ „Ген. Владимир Заимов” – Сопот, който получи забележителната „Енциклопедия на животните”. Победителката участва за втора поредна година в състезанието, като през миналата година е била на второ място.

Отлично се представиха също ОУ „Алеко Константинов” – Пловдив, СОУ „Христо Смирненски” – Брезово, ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” – Пловдив и Селскостопанска гимназия - Садово, които класираха ученици в челната десятка.

БФБ осигури много награди – грамоти, енциклопедии, книги и информационни материали за всички участници. РИОСВ Пловдив и Българското дружество за защита на птиците също предоставиха списания, диплянки и плакати за финалистите. Наградите на най-добрите десет бяха връчени от Ректора на Аграрния университет доц. д-р Димитър Греков, а г-жа Татяна Цанкова от РИО – Пловдив връчи грамотите и наградите на училищата.

Използваме възможността да благодарим на преподавателите и директорите на училищата, ангажирали се с провеждането на състезанието и с подготовката на участниците! Изказваме специална благодарност на партньорите ни от РИОСВ – Пловдив, РИО – Пловдив, Аграрен университет – Пловдив и БДЗП – Пловдив, подкрепили инициативата и съдействали за успешното й провеждане!

Състезанието се реализира по проект, одобрен от Министерство на образованието, младежта и науката и финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Състезанията „Натура 2000” се провеждат от БФБ вече няколко поредни години в различни райони на България. За последните три години в тях, по свое желание, са се включили над 4000 ученици от 7 до 12 клас от областите Смолян, Бургас, Хасково и Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Благоевград.